Bilet za 300 groszy do teatru? Tylko z okazji Dnia Teatru Publicznego!

12 maja przypada Dzień Teatru Publicznego. Z tej okazji łódzkie teatry zapraszają widzów na specjalne pokazy za 300 groszy.

W Teatrze Powszechnym w Łodzi będzie można zobaczyć "Szalone nożyczki" - mat. prasowe
W Teatrze Powszechnym w Łodzi będzie można zobaczyć "Szalone nożyczki" , mat. prasowe

IV Dzień Teatru Publicznego obchodzić będziemy pod znakiem ekonomii. Cena tegorocznego biletu 300 gr (3 zł) nawiązuje bowiem do wyników specjalnego badania, które w 2017 roku - jako pilotaż - przeprowadził dla Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego profesor Szkoły Głównej Handlowej Rafał Kasprzak.

O co chodziło w badaniu? Otóż za pomocą podliczenia efektów bezpośrednich oddziaływania ekonomicznego stale działającej instytucji artystycznej, udowodnione zostało niezbicie, że teatr publiczny się opłaca. Jedna złotówka dotacji generuje przychód w wysokości średnio 3,36 zł dla regionu, w którym teatr stale działa. To bardzo ważna wiadomość dla organizatorów i wszelkich gremiów podejmujących decyzje o finansowaniu teatrów publicznych.

Choć Dzień Teatru Publicznego wypada w sobotę, 12 maja, już w piątek 11 maja o godz. 18.00, na specjalny pokaz zaprasza Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, w którym wystąpi Olga Borys. - To spektakl multimedialny pt. "Bierki" według powieści Marcina Szczygielskiego. Bardzo gorąco na niego zapraszam i trzymam kciuki za jutrzejszy dzień oraz powodzenie wszystkich łódzkich teatrów - mówi aktorka.

Łódzką akcję bilety za 300 groszy rozpocznie i zakończy Teatr Pinokio, który swoją kasę otworzy już o godz. 10, 12 maja, a spektakl "Ronja, córka zbójnika" zagra 19 maja. - To spektakl dla dzieci w wieku 7+, lubiany przez naszych młodszych widzów, wielokrotnie nagradzany przez publiczność dziecięcą na festiwalach. Mamy 155 miejsc na widowni, a jako że jest to spektakl rodzinny, każda osoba będzie mogła kupić aż 5 biletów - podkreślała Marta Olejniczak z Teatru Pinokio.

W Teatrze Powszechnym kasa z biletami za 300 groszy na kultowe "Szalone nożyczki" zostanie otwarta o godz. 13. Spektakl wystawiony zostanie o godz. 19.00. - Zapraszamy na rozpoczęcie przygody z teatrem od kultowego spektaklu, który da zabawę, uśmiech, chwilę refleksji i świetnie spędzony czas - zachęcał Andrzej Jakubas, aktor Teatru Powszechnego.

Teatr Nowy w ramach akcji wystawi 13 maja, o godz. 16 sztukę "Mayday". To spektakl, na który można zabrać dzieci, by podczas przedstawienia spędziły czas w specjalnie przygotowanej teatralnej wybawialni. - Mamy tylko prośbę, 300 groszy to to samo co 3 zł, prosimy zatem państwa o nieprzynoszenie worków z monetami o nominale 1 gr - informowała Aleksandra Dudek z Teatru Nowego.

"Arlekin" zaprasza do kasy 12 maja, o godz. 17. Spektakl rozpocznie się o godz. 19 i będzie to tym razem spektakl dla dorosłych "DekAmore".

Jak podkreślają organizatorzy, akcja poszerza ofertę oraz przywiązuje widownię do teatru. Daje możliwość wybrania się na przedstawienie całą rodziną za przystepną cenę.

Lista teatrów biorących udział w tegorocznej edycji Dnia Teatru Publicznego: http://www.dzienteatrupublicznego.pl/#2018

Polecane aktualności

Nowa siedziba Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego na ukończeniu

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Remont i przebudowa budynków nowej siedziby Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego... więcej

W przychodni przy ul. Skłodowskiej – Curie należącej do Miejskiego Centrum Medycznego Polesie trwa zaś wart 1,5 mln remont. W budynku wymieniane jest 166 drewnianych okien oraz wszystkie grzejniki. Remontowany też jest dach. - fot. Radosław Żydowicz

W miejskich szpitalach i przychodniach trwają remonty i modernizacje warte 5 mln

Szpital Jonschera kończy w tym miesiącu trwającą od 2017 r., a wartą w sumie 4,2 mln zł modernizację... więcej

Więcej pieniędzy dla klubów

Marcin Durasik / Wydział Sportu

W drugim półroczu 2018 dziewięć łódzkich klubów otrzyma dotacje z miejskiego programu wspierania... więcej

Ulica Tuwima zostanie wyremontowana od Kilińskiego do Targowej. Pojawi się na niej dużo zieleni: posadzonych zostanie 40 drzew i setki ozdobnych krzewów. Dodatkowo przy skrzyżowaniach z Dowborczyków i Targową powstaną skwery.

Rozpoczynamy remonty na Tuwima i Nawrot

Tomasz Andrzejewski / ZDiT

W niedzielę rozpoczynamy kolejne prace w ramach rewitalizacji obszarowej. Od 22 lipca rozpocznie się... więcej

595. Urodziny Łodzi. Zapraszamy na festiwale zdrowia, ekologii i ratownictwa

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Zbliżają się 595. Urodziny Łodzi. W tym roku po raz pierwszy odbędą się trzy festiwale: zdrowia,... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.