Czy Wojewoda Łódzki złamał prawo powołując Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków?

Pytali o to na konferencji prasowej radni PO Monika Malinowska – Olszowy i Bartosz Domaszewicz.

Radna Monika Malinowska - Olszowy - Fot. Stefan Brajter
Radna Monika Malinowska - Olszowy , Fot. Stefan Brajter

- W ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zawarto informacje dotyczące tego, kto może zostać Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Chcielibyśmy dowiedzieć się czy pani Aleksandra Stępień, która w tej chwili pełnię tę funkcję, spełnia wszystkie wymogi dokumentu. Mamy wątpliwości dotyczące jej stażu pracy i wykształcenia. W ustawie czytamy, że powinna posiadać przynajmniej tytuł zawodowy magistra w jednej z dziedzin związanych z ochroną zabytków oraz co najmniej 5-letni staż pracy w tym zakresie, wiedzę w zakresie funkcjonowania administracji publicznej,  a także przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami – zauważyła Monika Malinowska – Olszowy.

- Pani wybrana na stanowisko wojewódzkiego konserwatora zabytków z wykształcenia jest archeologiem, zajmuje się historią kamienia łupanego. Warto, by wojewoda rozwiał wątpliwości dotyczące jej kompetencji, tym bardziej, że będzie miała ogrom trudnej i odpowiedzialnej pracy – mówił Bartosz Domaszewicz.

Radni są bardzo zaniepokojeni tym, że wojewoda łódzki jednostronnie wypowiedział porozumienie zawarte z miastem w 2011 roku, które zakładało przejęcie przez Miejskiego Konserwatora Zabytków części nadzoru na łódzkimi zabytkami, m. in. kamienicami położonymi przy ul. Piotrkowskiej. Dokument został podpisany pomiędzy Prezydent Miasta Łodzi Hanną Zdanowską i Wojewodą Łódzkim Jolantą Chełmińską.

Radni podkreślają, że podobne porozumienia zawarto w wielu innych dużych miastach i dobrze się sprawdzały.

- Konserwator miejski odpowiedzialny za część ul. Piotrkowskiej od Placu Wolności do al. Mickiewicza kompetentnie wywiązywał się ze swoich zadań. Z elewacji zabytkowych budynków zniknęły szpecące reklamy i szyldy. Natomiast druga część ul. Piotrkowskiej, za którą odpowiada Wojewódzki Konserwator Zabytków wygląda inaczej – tu reklam nie brakuje – podkreśliła Monika Malinowska – Olszowy.

- Po raz kolejny ta władza, która ma centralizacyjny charakter, zabiera kompetencje samorządom. Wojewoda nie wygrał wyborów, jest elementem administracji rządowej. Miejski Konserwator Zabytków w porozumieniu z najemcami usunął szyldozę i banerozę z Piotrkowskiej. Pytamy jak poradzi sobie z tym Wojewódzki Konserwator Zabytków, któremu przybyło dwa tysiące dodatkowych spraw – mówi Bartosz Domaszewicz.

Radna Monika Malinowska – Olszowy dodała że wojewódzki konserwator zabytków ma ogrom pracy, musi zajmować się nie tylko stolicą regionu, ale całym województwem, a porozumienie zdejmowało z niego znaczną część obowiązków.

 

 

Polecane aktualności

Z terenu Łodzi widoczny jest dym unoszący się nad Zgierzem - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Pożar składowiska śmieci w Zgierzu. Obecnie nie ma zagrożenia dla Łodzi

Konrad Ciężki / BRPiNM

Strażacy walczą z pożarem składowiska śmieci na terenie byłych zakładów Boruta w Zgierzu. Nad... więcej

Wille przy ul. Moniuszki odzyskają blask. Powstaną tu biura, apartamenty i restauracje - fot. Sebastian Glapiński / UMŁ

Wille przy ul. Moniuszki odzyskają blask. Powstaną tu biura, apartamenty i restauracje

Tomasz Walczak / BPKSiT

Dziewiętnastowieczne wille przy ul. Moniuszki 6/8 zostaną wyremontowane do 2021 roku. Powstaną tam... więcej

Przy ul. Łęczyckiej trwa budowa nowych mieszkań komunalnych - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Trwa budowa nowych mieszkań komunalnych przy ulicy Łęczyckiej

Anna Janocha / BPKSiT

Maj 2019 roku to termin zakończenia przebudowy dawnego biurowca Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy... więcej

Wszystkich praw! Całego życia! - to hasło 10. edycji Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Wszystkich praw! Całego życia! W czerwcu X Kongres Kobiet

Anna Janocha / BPKSiT

Rada Programowa X Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet, który po raz pierwszy w swojej historii odbędzie... więcej

Osiedle Primo to ponad 400 mieszkań w Nowym Centrum Łodzi. W czwartek wmurowano kamień węgielny pod pierwszą inwestycję mieszkaniową w NCŁ - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Kamień węgielny pod pierwszą inwestycję mieszkaniową w NCŁ. Powstaje tu ponad 400 mieszkań

Karolina Szamburska / BPKSiT

Ponad 400 mieszkań powstaje w Nowym Centrum Łodzi. Rozpoczęła się pierwsza inwestycja mieszkaniowa u... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.