Dokumenty potwierdzają kwalifikacje dyrektora MOPS

Radni PiS Marta Grzeszczyk i Łukasz Magin na konferencji prasowej po raz kolejny odnieśli się do kwalifikacji zawodowych Piotra Rydzewskiego, dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- Według nas osoba, która obecnie stoi na czele MOPS nie posiada wymaganych ustawą kwalifikacji i doświadczenia zawodowego żeby tę funkcje pełnić. Dobro dzieci jest najważniejsze, a reforma, która teraz jest prowadzona budzi niepokój podopiecznych i pracowników Domów Dziecka – uważa radna Marta Grzeszczyk.

Przypomnijmy, że na podstawie art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. 

- W tej chwili toczy się sprawa przed sądem administracyjnym. W połowie maja będziemy mieć rozstrzygnięcie, które stwierdzi czy dyrektor Rydzewski posiada wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Kilka dni temu radni PO próbowali podważyć decyzję wojewody w sprawie opinii prawnej dotyczącej dyrektora. Powoływali się na stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dziś chcemy je przedstawić – pojawiło się w piątek na stronie ministerstwa – dodała radna.

W wyjaśnieniu czytamy m. in. :

„Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie wypowiadało się na temat pracy Pana Dyrektora Piotra Rydzewskiego. W korespondencji w sprawie - realizowanej w ramach realizacji zadania dotyczącego monitorowania realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 187 ust.1 pkt 1 wymienionej ustawy)- resort wskazywał, że jednym z priorytetów polityki Państwa w zakresie pieczy zastępczej jest deinstytucjonalizacja, w tym promowanie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej i realizacja standardów dotyczących wieku i liczby dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przez umieszczanie ich w rodzinnej pieczy zastępczej.”

Temat skomentował wiceprezydent Tomasz Trela. Powiedział, że widział pierwotne pismo Ministerstwa - chwalące Łódź za reformę Domów Dziecka. Jego zdaniem dyrektor MOPS dostał bardzo trudne, ważne oraz odpowiedzialne zadanie zrealizowania reformy i że się z niego wywiązuje. Wiceprezydent nie ma żadnych wątpliwości, co do kompetencji i kwalifikacji dyrektora Rydzewskiego. Dodał, że Miasto dysponuje dokumentami, które to potwierdzają ponad wszelką wątpliwość.

Radny Łukasz Magin mówił także o listach, które pracownicy Domów Dziecka dostali od Fundacji Gajusz w marcu tego roku. W listach tych wobec treści skargi z 20 listopada 2017 roku są wzywani „do zaniechania naruszeń dóbr osobistych Fundacji Gajusz w postaci dobrego imienia Fundacji oraz jej renomy, w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego”.

- Skargę podpisało kilkadziesiąt osób. Wszystkie otrzymywały w ostatnich dniach wezwanie do zaprzestania naruszenia prawa podpisane przez Fundację Gajusz – mówił Łukasz Magin. Jego zdaniem w „jakiś sposób UMŁ przekazał nazwiska osób, które podpisały się pod skargą oraz informacje gdzie pracują”.

Wiceprezydent Tomasz Trela podkreślił, że skarga była przedmiotem posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej, a posiedzenia komisji są jawne i ogólnie dostępne. Na koniec wiceprezydent dodał, że radny Magin, jako szef Komisji Rewizyjnej ma wszelkie uprawnienia, aby zbadać ten wyciek.

Natomiast przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Adam Wieczorek powiedział, że rozpatrywanie skarg odbywało się na jawnych posiedzeniach zarówno komisji jak i na sesjach Rady Miejskiej. Na te posiedzenia przychodzili też sami skarżący się pracownicy domów dziecka – dodał przewodniczący. 

Polecane aktualności

Na korepetycje "sierpniowych maturzystów" zaprasza Teresa Łęcka, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - fot. Monika Pawlak

Pomoc dla „sierpniowych” maturzystów. Bezpłatne korepetycje z matematyki

Monika Pawlak / MOPS

30 lipca rozpoczynają się bezpłatne korepetycje z matematyki dla maturzystów, którzy w sierpniu będą... więcej

Bezrobotne kobiety z rewitalizowanych obszarów Łodzi zmieniają swoje życie. Uczą się opieki nad osobami starszymi i chorymi. Zostaną opiekunkami medycznymi, a po kursie mają zagwarantowaną pracę. - fot. Stefan Brajter

Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - zostań opiekunką medyczną

Marlena Kamińska / BPKSiT

Bezrobotne kobiety z rewitalizowanych obszarów Łodzi zmieniają swoje życie. Uczą się opieki nad... więcej

W czwartek, 19 lipca, rozpoczyna się przebudowa ul. Skorupki. Obniżone zostaną m.in. bardzo wysokie i nieestetyczne krawężniki - fot. Wojciech Markiewicz / UMŁ

Rozpoczyna się remont ul. Skorupki

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

W czwartek, 19 lipca, rozpoczyna się przebudowa ul. Skorupki na odcinku między ulicami Piotrkowską i... więcej

Hala gotowa do użytku

Marcin Durasik / Wydział Sportu

Dobiegły końca prace przy budowie małej hali sportowej, sąsiadującej z Atlas Areną i stadionem przy... więcej

595. Urodziny Łodzi. W podróż ku średniowiecznym korzeniom Łodzi

Katarzyna Zielińska / BPKSiT

29 lipca na Starym Rynku na mieszkańców czekać będą atrakcje w stylu średniowiecznym. Przy obelisku... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.