Można wypożyczać. Od dziś w Łodzi elektryczne skutery na minuty

Od czwartku (26 kwietnia) w Łodzi dostępne są elektryczne skutery na minuty. Pojazdy można wypożyczać dzięki aplikacjom instalowanym w smartfonie.

Hanna Zdanowska i Tomasz Kacprzak - fot. Stefan Brajter / UMŁ
Hanna Zdanowska i Tomasz Kacprzak , fot. Stefan Brajter / UMŁ

Mieszkańcy Łodzi mogą już korzystać z dwóch systemów wypożyczania elektrycznych skuterów: Blinkee.city oraz Jedenslad.pl. Podczas oficjalnego startu obu systemów prezydent Łodzi Hanna Zdanowska powiedziała: - Dziś pierwszy dzień, w którym łodzianie mogą wypożyczać elektryczne skutery. Myślę, że w zatłoczonej Łodzi, w której rozpoczynamy olbrzymi proces rewitalizacji i przebudowy, te ekologiczne jednoślady będą świetnym sposobem na szybszy dojazd z miejsca na miejsce. Aby ułatwić łodzianom przemieszczanie się po mieście, podpisałam dziś zarządzenie umożliwiające jazdę elektrycznym skuterom po ul. Piotrkowskiej. Bardzo jednak proszę o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i bezpieczną jazdę, a przede wszystkim o zwracanie uwagi na pieszych.

Tomasz Kacprzak, przewodniczący Rady Miejskiej, spodziewa się, że system wypożyczania skuterów elektrycznych będzie tzw. strzałem w dziesiątkę, bo elektryczne motorowery, to typowy pojazd miejski. Dziękując prezydent Zdanowskiej za rozporządzenie pozwalające motorowerom elektrycznym na jazdę po ul. Piotrkowskiej, przewodniczący Kacprzak wyraził przekonanie, że przyczyni się ono do rozwoju tej gałęzi transportu w Łodzi i przypomniał, że w Łodzi kierujący motorowerami (również elektrycznymi) mogą poruszać się po buspasach oraz po ulicach z ograniczonym ruchem, takich jak: Zielona, Kilińskiego czy Narutowicza. Zachęcając łodzian do rozsądnego i bezpiecznego korzystania z elektrycznych skuterów Tomasz Kacprzak przypomniał, że na ul. Piotrkowskiej obowiązuje ograniczenie do 20 km/h.

Aby skorzystać z elektrycznych skuterów "na minuty" użytkownik - niezależnie od tego, z którego systemu chce skorzystać - musi zainstalować aplikację w smartfonie, założyć konto i przesłać skany dokumentów do weryfikacji. Po aktywowaniu konta można już rozpocząć jazdy.

W blinkee.city płatność odbywa się za pomocą karty kredytowej, którą "podpina" się do konta w aplikacji. Koszt minuty jazdy wynosi 69 gr. Po majówce dostępny będzie też system pre-paid. W miarę rozwoju systemu (wzrostu liczby skuterów) operator planuje również wprowadzenie abonamentów miesięcznych.

W systemie Jedenslad.pl należy przed pierwszą jazdą zasilić konto kwotą 49 zł (tzw. opłata weryfikacyjna), która pozwala na 60 minut jazdy skuterem. Później, za dalsze jazdy użytkownik może wybrać opcję płatności pre-paid (koszty minuty jazdy: 69 gr) lub jeden z dwóch planów abonamentowych: codzienny (89 zł/mies. dający 20 darmowych minut codziennie, później 45 gr/min. jazdy, ) oraz miejski (59 zł/mies., 100 darmowych minut miesięcznie, później 39 gr/min jazdy).

Szczegółowe informacje o obu systemach oraz regulaminy korzystania z usług dostępne są na stronach internetowych: https://blinkee.city oraz https://jedenslad.pl

Powiązane aktualności

Polecane aktualności

Wszystkich praw! Całego życia! - to hasło 10. edycji Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Wszystkich praw! Całego życia! W czerwcu X Kongres Kobiet

Anna Janocha / BPKSiT

Rada Programowa X Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet, który po raz pierwszy w swojej historii odbędzie... więcej

Osiedle Primo to ponad 400 mieszkań w Nowym Centrum Łodzi. W czwartek wmurowano kamień węgielny pod pierwszą inwestycję mieszkaniową w NCŁ - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Kamień węgielny pod pierwszą inwestycję mieszkaniową w NCŁ. Powstaje tu ponad 400 mieszkań

Karolina Szamburska / BPKSiT

Ponad 400 mieszkań powstaje w Nowym Centrum Łodzi. Rozpoczęła się pierwsza inwestycja mieszkaniowa u... więcej

Podczas Łódzkiego Dnia Dziecka nawet dorośli będą bawić się jak dzieci - fot. z arch. UMŁ

Łódzki Dzień Dziecka 2018. Sprawdź, co będzie się działo

Marlena Kamińska / BPKSiT

W Łodzi zaplanowano kilka dni atrakcji z okazji Dnia Dziecka. Jakie wydarzenia czekają na... więcej

Wmurowanie kamienia węgielnego pod inwestycję firmy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego - fot. Witold Ancerowicz / UMŁ

BSH zbuduje w Łodzi nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe branży AGD

Arkadiusz Grzegorczyk / BPKSiT

Z udziałem wiceprezydenta Łodzi Wojciecha Rosickiego wmurowano kamień węgielny pod inwestycję przy... więcej

Od lewej: Agnieszka Wójcik i Hanna Zdanowska - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Przyciągamy inwestorów i specjalistów. Oto raport o łódzkim rynku pracy

Karolina Szamburska / BPKSiT

Rozwój inwestycji, programy miejskie, proaktywna postawa władz miasta i uczelni wyższych, centralna... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.