Pamiętajmy...

W mijającym roku pożegnaliśmy wiele wybitnych postaci łódzkiej kultury.

1 i 2 listopada, kiedy odwiedzamy cmentarze i zapalamy znicze na grobach bliskich, wspomnijmy też tych, którzy przez lata uczyli nas wrażliwości na piękno, przybliżali świat sztuki, dodawali otuchy słowem i gestem…

Piotr Andrejew  (1947-2017) -  scenarzysta i reżyser, absolwent Wydziału Reżyserii Filmowej łódzkiej Szkoły Filmowej, współpracownik Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi oraz SeMaFora („Rozmowa, „Okna”), reżyserował również fabuły (m.in "Kradzież”,  „Klincz”, „Czułe miejsca”).

Anna Iżykowska-Mironowicz (1938-2016) – kompozytorka, dziennikarka muzyczna, konsultant muzyczny i autorka oprawy muzycznej kilkuset polskich filmów, wykładowca łódzkiej Szkoły Filmowej.

Krystyna Jaguczańska- Śliwińska (1945-2016)  - absolwentka i profesor łódzkiej  ASP, poświęciła się projektowaniu specjalistycznemu i użytkowemu, twórczyni tkaniny unikatowej oraz grafik, autorka kostiumów dla łódzkiej opery oraz zespołów ludowych.  

Krystyna Królikiewicz-Harasimowicz  (1921-2017) – aktorka teatralna i filmowa, w latach 50-tych związana z łódzkimi scenami: Teatrem im. Jaracza w Łodzi (1949–1954) oraz Teatrem Powszechnymi (1954–1958).

Grzegorz Królikiewicz  (1939-2017) - reżyser i scenarzysta filmowy, pedagog, profesor sztuk filmowych, absolwent UŁ oraz łódzkiej Szkoły Filmowej, wieloletni wykładowca tej uczelni, w latach 2003-2005 dyrektor  Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi, reżyser i scenarzysta  filmów dokumentalnych i fabularnych oraz spektakli i widowisk telewizyjnych, ceniony teoretyk sztuki filmowej.

Konstanty Lewkowicz  (1929-2017) – filmowiec, producent filmowy i nauczyciel akademicki, absolwent i wieloletni wykładowca Szkoły Filmowej w Łodzi, kierownik produkcji kilkudziesięciu polskich filmów i seriali (m.in. „Czarne chmury”, „Epitafium dla Barbary Radziwiłłówny”).

Leokadia Migielska-Świrta  (1931-2017) – reżyserka, scenarzystka, absolwentka łódzkiej Szkoły Filmowej, związana z Wytwórnią Filmów Oświatowych w Łodzi, ma w dorobku filmy krótkometrażowe oraz seriale dla młodzieży (m.in. „Detektywi na wakacjach”)

Zofia Perczyńska  (1928-2017) – aktorka teatralna i filmowa, w latach 50-tych związana z Teatrem im. Jaracza w Łodzi,

Waldemar Presia (1959-2017)  - aktor, lalkarz, przez ponad 30 lat związany z Teatrem Lalek Arlekin w Łodzi, niezapomniany z ról kapitana Haka w "Piotrusiu Panu" czy Asasella w "Mistrzu i Małgorzacie".

Jerzy Skrzepiński (1923-2017) – malarz, scenograf i kostiumograf filmowy, przez  wiele lat związany z łódzką Wytwórnią Filmów  Fabularnych, twórca scenografii oraz kostiumów do kilkudziesięciu filmów fabularnych i spektakli  telewizyjnych.

Romuald Tesarowicz (1952-2017) - światowej sławy śpiewak operowy, bas, występował od Mediolanu po Nowy Jork, latach 1983-1991 solista teatru Wielkiego w Łodzi (partie basowe m.in. w ''Mefistofelesie'' Arrigo Boito, ''Eugeniuszu Onieginie'' Piotra Czajkowskiego, ''Łucji z Lammermooru'' Gaetano Donizettiego, ''Żydówce'' Fromentala Halévy'ego, ''Walkirii'' Ryszarda Wagnera i ''Don Carlosie'' Giuseppe Verdiego).

Zostaną po nich Ich dzieła i ślad, jaki odcisnęli w naszej pamięci.

Polecane aktualności

Nowa siedziba Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego na ukończeniu

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Remont i przebudowa budynków nowej siedziby Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego... więcej

W przychodni przy ul. Skłodowskiej – Curie należącej do Miejskiego Centrum Medycznego Polesie trwa zaś wart 1,5 mln remont. W budynku wymieniane jest 166 drewnianych okien oraz wszystkie grzejniki. Remontowany też jest dach. - fot. Radosław Żydowicz

W miejskich szpitalach i przychodniach trwają remonty i modernizacje warte 5 mln

Szpital Jonschera kończy w tym miesiącu trwającą od 2017 r., a wartą w sumie 4,2 mln zł modernizację... więcej

Więcej pieniędzy dla klubów

Marcin Durasik / Wydział Sportu

W drugim półroczu 2018 dziewięć łódzkich klubów otrzyma dotacje z miejskiego programu wspierania... więcej

Ulica Tuwima zostanie wyremontowana od Kilińskiego do Targowej. Pojawi się na niej dużo zieleni: posadzonych zostanie 40 drzew i setki ozdobnych krzewów. Dodatkowo przy skrzyżowaniach z Dowborczyków i Targową powstaną skwery.

Rozpoczynamy remonty na Tuwima i Nawrot

Tomasz Andrzejewski / ZDiT

W niedzielę rozpoczynamy kolejne prace w ramach rewitalizacji obszarowej. Od 22 lipca rozpocznie się... więcej

595. Urodziny Łodzi. Zapraszamy na festiwale zdrowia, ekologii i ratownictwa

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Zbliżają się 595. Urodziny Łodzi. W tym roku po raz pierwszy odbędą się trzy festiwale: zdrowia,... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.