Urząd Miasta Łodzi

Projekt „Aktywni na rynku pracy”

Chcesz zmienić swoją aktywność na rynku pracy? Masz kłopot ze znalezieniem zatrudnienia? Zgłoś się do projektu „Aktywni na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, realizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi w partnerstwie z Miastem Łódź

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących obszar rewitalizowany w obrębie Miasta Łodzi
lub do osób przeniesionych w związku z tym procesem, po 30 roku życia,
pozostających bez pracy
lub biernych zawodowo (także osoby na emeryturze i rencie)
, znajdujących się w szczególnie trudniej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osób po 50. roku życia,
 • osób długotrwale bezrobotne,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób o niskich kwalifikacjach.

 

Osoby zakwalifikowane do projektu otrzymają następujące wsparcie:

 • identyfikacja potrzeb i poradnictwo zawodowe,
 • warsztaty aktywizacji służące powrotowi na rynek pracy,
 • doskonalenie kompetencji cyfrowych,
 • organizacja szkoleń zawodowych,
 • organizacja staży zawodowych,
 • usługi pośrednictwa pracy.

Z tytułu udziału w ww. szkoleniach osobom przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości do 6,65 zł (brutto) za godzinę szkolenia, a za udział w stażu zawodowym za przepracowany pełen miesiąc przysługuje stypendium stażowe w wysokości 997,00 zł netto. Każda osoba uczestnicząca w projekcie ma zagwarantowane ubezpieczenie NNW oraz bezpłatne badania lekarskie. Ponadto może mieć częściowo zrefundowane koszty dojazdu na szkolenia/staż oraz koszty opieki nad osobą zależną. Podczas szkoleń trwających min. 6 godzin dziennie zapewniony jest bezpłatny posiłek.

 

Rekrutacja (składanie formularzy)

 • tura Iod 11.2017 do 31.01.2018 roku;
 • tura II – w dniach 2 – 31.05 2018

Realizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania formularzy w każdej edycji.

Nie zwlekaj!

Zgłoś się do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Łodzi, ul. Wólczańska 51 tel. (42) 632 44 20 lub Urzędu Miasta Łodzi, przy al. Politechniki 32, II piętro, pokój 226, tel. 42 638 45 20,  

e-mail:  aktywni.pte.lodz@gmail.com

 

Strona projektu: www.pte.lodz.pl/aktywni/ 

 

 

 

 

Polecane aktualności

Rocznica spalenia więźniów Radogoszcza i zakończenia okupacji niemieckiej w Łodzi - fot. Andrzej Janecki / UMŁ

Cześć ich pamięci! Rocznica spalenia więźniów Radogoszcza i zakończenia okupacji niemieckiej w Łodzi

Andrzej Janecki / BPKSiT

Łodzianie wspomnieli tragiczne wydarzenia, które rozegrały się w styczniu 1945 r. Tuż przed... więcej

Remont kamienicy przy ul. Tuwima 46 potrwa do końca 2019 r. - fot. Wojciech Markiewicz / UMŁ

4 kamienice i ul. Tuwima do remontu. Powstaną tu m.in. skwery, kawiarnie i plac zabaw

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Wkrótce rozpocznie się remont ul. Tuwima oraz 4 kamienic, w których powstaną komfortowe mieszkania,... więcej

Konferencja prasowa wiceprezydenta Tomasza Treli - fot. Monika Pawlak / UMŁ

Dodatkowe pieniądze na zimową pomoc dla osób bezdomnych

Monika Pawlak / BRPiNM

Ponad 190 ciepłych posiłków wydano minionej nocy podczas kursu "Autobusu dla potrzebujących", a dwie... więcej

Szkolne prace remontowe kosztować będą od kilku do kilkuset tysięcy złotych. - fot. CC0 license

W wakacje ponad sto remontów w szkołach i przedszkolach

Agnieszka Łuczak / BPKSiT

197 tegorocznych drobnych inwestycji szkolnych i przedszkolnych kosztować będzie prawie 5,7 mln zł. więcej

Wizualizacja budynku po rewitalizacji - mat. prasowe

Rewitalizacja zabytkowej szkoły Grohmana. Powstanie tu nowoczesny kompleks biurowo-mieszkalny

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

W czwartek odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod inwestycje firmy Royal Mill... więcej

Kalendarz
Kontakt