Pukają od drzwi do drzwi rozmawiając z ludźmi. Oto urzędnicy, których trudno spotkać za biurkiem

Program rewitalizacji obszarowej obejmuje remonty i przebudowy, które skutkują koniecznością przeprowadzenia ponad 2 tys. osób. W Biurze ds. Rewitalizacji UMŁ powstał zespół pomagający łodzianom i przedsiębiorcom z obszaru rewitalizacji. Z ich doświadczeń będzie korzystała niebawem cała Polska.

Łódź to pierwsze miasto angażujące urzędników do rozpoznawania problemów i potrzeb mieszkańców - fot. z arch. UMŁ
Łódź to pierwsze miasto angażujące urzędników do rozpoznawania problemów i potrzeb mieszkańców , fot. z arch. UMŁ

W procesie rewitalizacji społecznej potrzebni są gospodarze obszaru i latarnicy społeczni. - Ludzi, którzy muszą czasowo lub na stałe wyprowadzić się z miejsc, w których często spędzili całe życie nie można zostawić samych sobie - przekonuje Marcin Obijalski, dyrektor Biura ds. Rewitalizacji UMŁ.

Łódź, jako pierwsze miasto we współpracy z Ministerstwem Rozwoju realizuje projekt angażujący urzędników do rozpoznawania problemów i potrzeb mieszkańców odnawianych obszarów. W ośmiu projektach rewitalizacji pracuje po ośmiu gospodarzy obszaru i latarników społecznych. Rolą latarników społecznych jest budowanie sieci wsparcia wokół problemów mieszkańców z obszaru rewitalizowanego. Sieć stanowią przedstawiciele instytucji i organizacji społecznych, które z racji swoich obowiązków i kompetencji potrafią odpowiadać na różne problemy. Nie da się ich zazwyczaj pokonać samodzielnie. Latarnicy współpracują m.in. z pracownikami socjalnymi MOPS, policją, Centrum Praw Kobiet. - Działamy metodą małych kroków. Każdy mały sukces naszych podopiecznych jest podkreślany i eksponowany. Problemy diagnozujemy, wychodząc w teren, pukając od drzwi do drzwi i rozmawiając z ludźmi - mówi Justyna Gawrońska, jedna z ośmiu urzędniczek wypełniających zadania latarnika społecznego.

Źródłem wiedzy o mieszkańcach są nie tylko kontakty z nimi, ale i rozmowy z sąsiadami, rodziną i kolejną grupą urzędników działających na rzecz rewitalizacji, gospodarzy obszarów. Ci zajmują się sprawami przeprowadzek konkretnych rodzin z wyznaczonych obszarów. Przeprowadzka ma bowiem oznaczać zmianę jakościową w ich życiu na lepsze. - Zmiana adresu często budzi opór. Pomagamy ludziom pokonać cały proces zmiany miejsca zamieszkania. Niekiedy jest to podpisanie umowy z elektrownią, innym razem nakreślenie sposobu wyjścia z zadłużenia, co jest dość częstym zjawiskiem w tych obszarach, doradzamy też w sprawie wybrania nowego adresu - tłumaczy Krzysztof Matyszczak, jeden z gospodarzy obszaru i dodaje: - O wielu rozwiązaniach i trybach działań ludzie dowiadują się po raz pierwszy właśnie od nas.

Z kolei Rafał Lewonowski jest specjalistą ds. współpracy z przedsiębiorcami, prowadzącymi działalność w rewitalizowanych obszarach. Często są to małe biznesy związane od dziesiątków lat z konkretnym miejscem i klientami. - Rewitalizacja nie może pozbawić właścicieli firm pracy, doprowadzić do zamknięcia działalności. Ma być odwrotnie. Ten proces ma pobudzić aktywność i pomóc w rozwoju. Informujemy przedsiębiorców z wyprzedzeniem o harmonogramie prowadzonych prac, aby mogli się przygotować do zmian. Pomagamy w wyszukiwaniu lokali zastępczych, możliwości korzystania z bonifikat - tłumaczy.

Dziesiątki załatwianych mikrospraw zaczyna składać się na poprawę sytuacji i dobrze prognozuje na przyszłość. Łódzcy urzędnicy zajmujący się rewitalizacją społeczną już dzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą z przedstawicielami innych miast.

Polecane aktualności

Nowa siedziba Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego na ukończeniu

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Remont i przebudowa budynków nowej siedziby Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego... więcej

W przychodni przy ul. Skłodowskiej – Curie należącej do Miejskiego Centrum Medycznego Polesie trwa zaś wart 1,5 mln remont. W budynku wymieniane jest 166 drewnianych okien oraz wszystkie grzejniki. Remontowany też jest dach. - fot. Radosław Żydowicz

W miejskich szpitalach i przychodniach trwają remonty i modernizacje warte 5 mln

Szpital Jonschera kończy w tym miesiącu trwającą od 2017 r., a wartą w sumie 4,2 mln zł modernizację... więcej

Więcej pieniędzy dla klubów

Marcin Durasik / Wydział Sportu

W drugim półroczu 2018 dziewięć łódzkich klubów otrzyma dotacje z miejskiego programu wspierania... więcej

Ulica Tuwima zostanie wyremontowana od Kilińskiego do Targowej. Pojawi się na niej dużo zieleni: posadzonych zostanie 40 drzew i setki ozdobnych krzewów. Dodatkowo przy skrzyżowaniach z Dowborczyków i Targową powstaną skwery.

Rozpoczynamy remonty na Tuwima i Nawrot

Tomasz Andrzejewski / ZDiT

W niedzielę rozpoczynamy kolejne prace w ramach rewitalizacji obszarowej. Od 22 lipca rozpocznie się... więcej

595. Urodziny Łodzi. Zapraszamy na festiwale zdrowia, ekologii i ratownictwa

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Zbliżają się 595. Urodziny Łodzi. W tym roku po raz pierwszy odbędą się trzy festiwale: zdrowia,... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.