Rzecznik Finansowy podzieli się wiedzą z "frankowiczami" z Łodzi

W Łodzi odbędzie się spotkanie informacyjne dla posiadaczy kredytów zwanych "frankowymi". Tematem będą prawa kredytobiorców.

Na łódzkie spotkanie wstęp jest wolny. Organizatorzy zachęcają jednak do wcześniejszej rejestracji. - fot. CC0 license
Na łódzkie spotkanie wstęp jest wolny. Organizatorzy zachęcają jednak do wcześniejszej rejestracji. , fot. CC0 license

10 października, we wtorek, o godz. 13 w Łodzi Rzecznik Praw Obywatelskich wspólnie z Rzecznikiem Finansowym organizuje kolejne spotkanie informacyjne dla osób, które zaciągnęły kredyty zwane "frankowymi". Tematem trzygodzinnego spotkania w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (Duża Sala Obrad Rady Miasta) będą prawa kredytobiorców. Uczestnicy spotkania dowiedzą się m.in. jakie prawa im przysługują? Czy lepiej podjąć działania już, czy czekać na ewentualną ustawę? Kto może bezpłatnie pomóc w negocjacjach z bankiem? Na jakie zmiany w umowie mogą liczyć, wchodząc w spór indywidualny z bankiem?

Organizatorzy chcą przede wszystkim wyjaśnić, że w sprawie kredytu nie trzeba czekać na ustawy czy inne generalne rozwiązania. Takie rozwiązania już są. Warto z nich korzystać. Można też dziś korzystać ze wsparcia instytucji publicznych - i jest to wsparcie darmowe.

Generalnie Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar uważa, że w rozwiązaniu problemu kredytów "frankowych" kluczowe jest właśnie to, że zaczniemy wszyscy korzystać z praw, które już mamy - odwlekanie decyzji, czy działać, jest wręcz niekorzystne dla większości frankowiczów, także dlatego, że umowy się "przedawniają", co oczywiście nie blokuje możliwości dochodzenia roszczeń, ale je komplikuje.

RPO Adam Bodnar zwraca uwagę na znaczenie efektu skali: im więcej osób będzie wiedziało o przysługujących im prawach do złożenia reklamacji i wystąpienia o indywidualną interwencję do Rzecznika Finansowego, tym większa szansa, że banki lepiej zrozumieją problemy swoich klientów. To może zmienić ich politykę, w taki sam sposób, jak firmy ubezpieczeniowe zmieniły podejście do tzw. poliso-lokat.

Akcja informacyjna trwa już od początku stycznia. Ponad 2 tysiące osób przyszło na spotkanie w kilkunastu miastach w Polsce, banki dostają coraz więcej reklamacji, a Rzecznik Finansowy podejmuje coraz więcej interwencji w indywidualnych sprawach kredytowych (to ważna instytucja, ale ponieważ działa dopiero od dwóch lat, niewiele osób wie o tym). Rzecznikiem Finansowym jest prof. Aleksandra Wiktorow.

Wspólna, prowadzona od stycznia tego roku akcja informacyjna nauczyła też ekspertów RPO i RF, jak ułatwiać ludziom korzystanie z przysługujących im praw. Przygotowali więc interaktywny formularz, który podpowiada każdemu, co może zrobić - w zależności od tego, w jakiej jest sytuacji.

Na łódzkie spotkanie wstęp jest wolny. Organizatorzy zachęcają jednak do wcześniejszej rejestracji. To pomoże lepiej przygotować się do spotkania i przygotować właściwą liczbę materiałów informacyjnych. Link do rejestracji.

 

 

Polecane aktualności

595. Urodziny Łodzi. W podróż ku średniowiecznym korzeniom Łodzi

Katarzyna Zielińska / BPKSiT

29 lipca na Starym Rynku na mieszkańców czekać będą atrakcje w stylu średniowiecznym. Przy obelisku... więcej

Vox Populi: Łodzianie zdecydują, gdzie powstanią parki kieszonkowe

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Łodzianie mogą wybrać miejsca, w których powstaną kolejne parki kieszonkowe. Na platformie Vox... więcej

Maria Pielas, dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 128 - fot. Monika Pawlak

Kurator ustąpił, uczniowie mają więcej przestrzeni

Monika Pawlak / MOPS

Uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 128 od września będą mieć zajęcia także w budynku... więcej

 - fot. CC0 license

Świadczenia 500+ i 300+ w Łodzi. Warto wcześniej złożyć wniosek

Marlena Kamińska / BPKSiT

Do połowy lipca łodzianie złożyli 14910 wniosków o 300+, to ok. 30 proc. ogólnej liczby. Wnioski o... więcej

W zajezdni Telefoniczna powstaje nowa hala przeglądowo–naprawcza dla tramwajów

Łódź Buduje. W zajezdni Telefoniczna powstaje nowa hala przeglądowo–naprawcza dla tramwajów

3960 mkw powierzchni użytkowej, 9 metrów w najwyższym punkcie – tyle będzie miała nowoczesna hala... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.