Stadion i szkoła

Spółka Sweco Consulting wygrała przetarg na przygotowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla potrzeb rozbudowy stadionu ŁKS. Umowę podpisano w środę 11 kwietnia, a na realizację zadania wykonawca ma 75 dni. Miasto za przygotowanie PFU zapłaci 223 860 zł.

- To kolejny etap rozbudowy stadionu Łódzkiego Klubu Sportowego, stadionu miejskiego przy al. Unii 2. Przetarg ogłoszono 9 lutego, a dzisiaj jest umowa. Zwyciężył duży podmiot, który ma ogromne doświadczenie w zakresie wsparcia różnych inwestycji budowlanych w wielu krajach. Liczymy więc na to, że nie będzie żadnych problemów z realizacją tego zamówienia – powiedział na konferencji prasowej wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Paweł Bliźniuk.

Podkreślił, że zgodnie z harmonogramem pod koniec czerwca powinien już być gotowy dokument, na podstawie którego będzie można określić koszt rozbudowy obiektu przy al. Unii, co umożliwi wpisanie odpowiednich kwot do budżetu miasta i wieloletniej prognozy finansowej. - Liczę na to, że na podstawie PFU zostanie przygotowana odpowiednia poprawka do budżetu i WPF, żebyśmy jako radni mogli 4 lipca, na ostatniej sesji przedwakacyjnej, zająć się kwestią zabezpieczenia tych środków – dodał Bliźniuk.

Przygotowanie programu funkcjonalno – użytkowego z koncepcją rozbudowy stadionu przy al. Unii Lubelskiej obejmuje m.in.: wytyczne dot. zaprojektowania i wybudowania trzech trybun (wschodniej, północnej i południowej) wraz z podaniem funkcji wszystkich pomieszczeń, koncepcję projektową dot. budowy trybuny północnej i uwzględniającą wykorzystanie przestrzeni pod trybuną na powierzchnie biurowo-usługowe oraz zaplecze socjalne i magazynowe, opracowanie wizualizacji całego obiektu, a także określenie warunków wykonania i odbioru robót budowlanych.

Dokumentacja przygotowana przez wykonawcę określi również wartość prac projektowych i kosztów robót budowlanych oraz dostaw i usług, związanych z realizacją obiektów i związanej z nimi infrastruktury technicznej. W PFU znajdą się też warunki techniczne przyłączenia obiektu od gestorów sieci oraz wszelkie inne niezbędne warunki, decyzje, opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i zawartej w środę umowy. Mają być tam również przedstawione dwa warianty oświetlenia stadionu (tradycyjny i w technologii LED) oraz uwzględniona rozbudowa węzła cieplnego do zasilania ogrzewania murawy.

Do przetargu na wykonanie PFU przystąpiły trzy firmy: Metropolis Sp. z o. o. ze Szczecina, ART. Artur Grodziński z Tarnowa i Sweco Consulting Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu. Zwyciężyła ta ostatnia, choć jej oferta nie była najtańsza. - Wygrała oferta najkorzystniejsza, a nie najtańsza. Cena stanowiła 60 proc. oceny, a najtańszy wykonawca nie obronił swojej oferty – poinformowała z-ca dyr. Zarządu Inwestycji Miejskich Małgorzata Belta.

Z takiego obrotu sprawy zadowolony był prezes ŁKS Tomasz Salski. - Każdy ełkaesiak wyczekuje tego stadionu. Tu nie ma już miejsca na błędy i uchybienia, więc cieszę się, że miasto podpisało umowę z firmą o dużym prestiżu. Mam nadzieję, że wszystko będzie przebiegało zgodnie z harmonogramem – powiedział Salski, który w środę miał jeszcze jedną dobrą informację, dotyczącą oficjalnej współpracy klubu ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata.

- Bez zaplecza edukacyjnego nie ma dzisiaj szans na stworzenie akademii z prawdziwego zdarzenia, więc bardzo się cieszymy, że udało nam się ten pomysł wdrożyć w życie. W ten projekt uwierzyli m.in. prezydent Hanna Zdanowska i prezydent Tomasz Trela, za co chcielibyśmy im podziękować – powiedział Salski.

Kilka szczegółów dot. współpracy podał dyrektor SMS Gortata Michał Feter. - Oprócz najwyższego poziomu edukacji gwarantujemy także 16 godzin sportu tygodniowo. Zależy nam na tym, żeby wspólnie budować wielodyscyplinową akademię Łódzkiego Klubu Sportowego, choć współpracujemy też z innymi partnerami. Myślę, że będzie to kompleksowy projekt. Od września 2018 uruchamiamy szkołę podstawową i jednocześnie drugą lokalizację w Łodzi. Udało nam się porozumieć z miastem, za co jesteśmy wdzięczni władzom Łodzi i radnym. Zaczynamy prace w obiekcie przy ul. Minerskiej 1/3, sąsiadującym z ośrodkiem treningowym i prowadzimy już rekrutację do klas 1-8 – poinformował Feter.

Polecane aktualności

Grupa Hexagon otworzyła nowe biuro w Łodzi. Trwają rekrutacje pracowników

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Firma Hexagon, globalny producent oprogramowania, otworzyła w Łodzi nowe biuro. W uroczystości... więcej

Twórcy oprogramowania wcielając się w postaci Ślepego Maxa i Natana Księdza promowali grę.

„Tropiciel” łódzkiej historii w nowoczesnej aplikacji. Gangsterska gra internetowa na 595. urodziny Łodzi

„Tropiciel” to pierwsza w historii, łódzka, gangsterska gra internetowa. Do zabawy zapraszają Ślepy... więcej

Rozpoczęła się przebudowa ulicy Rokicińskiej (od Malowniczej do granic miasta). Prace zaczęły się od frezowania starej, zniszczonej nawierzchni. - fot. Witold Ancerowicz

Łódź buduje: ruszyła przebudowa Rokicińskiej. Sprawdź objazdy

Piotr Wasiak / ZIM

Rozpoczęła się przebudowa ulicy Rokicińskiej (od Malowniczej do granic miasta). Prace zaczęły się od... więcej

Ostrzeżenie dla Łodzi i regionu: burze z deszczem, porywy wiatru, grad - fot. CC0 license

Ostrzeżenie dla Łodzi: intensywne opady deszczu z burzami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał komunikat, w którym ostrzega przed intensywnymi... więcej

W jednym z pomieszczeń pałacu Poznańskich, pod grubą warstwą farby, odkryto niezwykle efektowne marmuryzacje - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Rozpoczęła się odnowa fasad pałacu Poznańskich, wykonawca deklaruje przyspieszenie prac

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Jeszcze w tym roku zobaczymy odnowione fasady i rzeźby na dachu pałacu Poznańskich. więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.