Teatr Muzyczny w Łodzi pod wspólną banderą Miasta i Ministerstwa

Umowę o współprowadzeniu Teatru Muzycznego przez Łódź i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisali wczoraj (28 czerwca) wicepremier prof. Piotr Gliński oraz wiceprezydent Krzysztof Piątkowski.

Uroczystość podpisania umowy o współprowadzeniu Teatru Muzycznego w Łodzi - Fot. UMŁ
Uroczystość podpisania umowy o współprowadzeniu Teatru Muzycznego w Łodzi , Fot. UMŁ

Dla Teatru Muzycznego oznacza to wielkie wyróżnienie i przede wszystkim więcej pieniędzy. - Zabiegaliśmy o to od dawna - mówi wiceprezydent Piątkowski - i traktuję sukces tych starań jako wyraz uznania dla tej bardzo lubianej łódzkiej sceny oraz  współtworzących ją artystów. Uzyskane z tego tytułu dodatkowe środki będą bodźcem do dalszego rozwoju  instytucji, dając m.in. możliwość przygotowywania przedstawień w partnerstwie z prestiżowymi zagranicznymi placówkami.

Zgodnie z umową MKiDN przekaże Teatrowi Muzycznemu jeszcze w tym roku dodatkową dotację  w wysokości minimum 1 mln 200 tys. zł oraz co najmniej 1 mln 580 tys. zł rocznie od roku 2019. Umowa została zawarta do 31 grudnia 2020 roku z możliwością przedłużenia.

Na tym m.in. polega rozwój polskiej kultury, że bierzemy część odpowiedzialności za dobre instytucje artystyczne, instytucje kultury o charakterze regionalnym, instytucje, które są na takim wysokim poziomie, że zapracowały na to, żeby uzyskać to dodatkowe wsparcie - podkreślał minister kultury Piotr Gliński, akcentując rangę łódzkiej sceny.

Teatr Muzyczny w Łodzi należy do największych i najstarszych instytucji kultury w mieście. Jest kontynuatorem wileńskiego Teatru Muzycznego „Lutnia”, a od 1945 roku upowszechnia polską i światową kulturę muzyczną, wystawiając operetki, musicale, komedie muzyczne, wodewile, rewie i bajki muzyczne. Pełni istotną rolę kulturotwórczą dla całego regionu łódzkiego oraz województw ościennych. W 2015 roku świętował siedemdziesięciolecie działalności, w czasie której przygotował jak dotąd ponad dwieście premier. Często pokazuje swoje spektakle na festiwalach, m.in.: Europejskim Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy Zdroju i Festiwalu Teatrów Muzycznych w Gdyni. Artyści teatru śpiewali również za granicą m.in. w Niemczech, Holandii, Belgii i na Ukrainie. W latach 2007–2011 odbył się generalny remont teatru połączony z rozbudową bryły budynku. Obecnie na widowni może zasiąść ponad 800 widzów

MKiDN współprowadzi, z różnymi podmiotami, 47 muzeów i instytucji kultury, w tym tak znane jak Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze”, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach czy Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Teatr Muzyczny w Łodzi jest trzecią, po Muzeum Sztuki oraz EC-1 - Miasto Kultury  łódzką instytucją, która uzyskała taki status.

- Dzięki wsparciu MKiDN będziemy robić rzeczy jeszcze wspanialsze, które będą niezwykle wysoko oceniane przez łódzką i polską publiczność - obiecuje Grażyna Posmykiewicz, dyrektor Teatru Muzycznego i Człowiek Roku 2017 plebiscytu "Dziennika Łódzkiego".

Polecane aktualności

Nowa siedziba Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego na ukończeniu

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Remont i przebudowa budynków nowej siedziby Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego... więcej

W przychodni przy ul. Skłodowskiej – Curie należącej do Miejskiego Centrum Medycznego Polesie trwa zaś wart 1,5 mln remont. W budynku wymieniane jest 166 drewnianych okien oraz wszystkie grzejniki. Remontowany też jest dach. - fot. Radosław Żydowicz

W miejskich szpitalach i przychodniach trwają remonty i modernizacje warte 5 mln

Szpital Jonschera kończy w tym miesiącu trwającą od 2017 r., a wartą w sumie 4,2 mln zł modernizację... więcej

Więcej pieniędzy dla klubów

Marcin Durasik / Wydział Sportu

W drugim półroczu 2018 dziewięć łódzkich klubów otrzyma dotacje z miejskiego programu wspierania... więcej

Ulica Tuwima zostanie wyremontowana od Kilińskiego do Targowej. Pojawi się na niej dużo zieleni: posadzonych zostanie 40 drzew i setki ozdobnych krzewów. Dodatkowo przy skrzyżowaniach z Dowborczyków i Targową powstaną skwery.

Rozpoczynamy remonty na Tuwima i Nawrot

Tomasz Andrzejewski / ZDiT

W niedzielę rozpoczynamy kolejne prace w ramach rewitalizacji obszarowej. Od 22 lipca rozpocznie się... więcej

595. Urodziny Łodzi. Zapraszamy na festiwale zdrowia, ekologii i ratownictwa

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Zbliżają się 595. Urodziny Łodzi. W tym roku po raz pierwszy odbędą się trzy festiwale: zdrowia,... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.