Trwa sezon wyprzedaży. Sprawdź, co radzi miejski rzecznik konsumentów

Sezon wyprzedaży trwa w najlepsze. Zatem na co zwracać uwagę podczas zakupów oraz jakie prawa przysługują kupującym? Radzi Anna Mlostoń-Olszewska, miejski rzecznik konsumentów w Łodzi.

Sezon wyprzedaży trwa w najlepsze. Na co zwracać uwagę podczas zakupów oraz jakie prawa przysługują kupującym – radzi Anna Mlostoń-Olszewska, miejski rzecznik konsumentów w Łodzi. - fot. Wojciech Markiewicz / UMŁ
Sezon wyprzedaży trwa w najlepsze. Na co zwracać uwagę podczas zakupów oraz jakie prawa przysługują kupującym – radzi Anna Mlostoń-Olszewska, miejski rzecznik konsumentów w Łodzi. , fot. Wojciech Markiewicz / UMŁ

Wyprzedaże to dobry moment na dokonanie zakupów, ale trzeba robić je rozsądnie i z uwagą. Bardzo ostrożnie należy podchodzić do nieoczekiwanie korzystnych ofert szczególnie wtedy, gdy zakupów dokonujemy przez Internet. Tymczasem do Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów UMŁ w grudniu 2017, w ciągu 20 dni roboczych zgłosiło się (osobiście, listownie, telefonicznie lub przez Internet) aż 740 osób z prośbą o rozstrzygnięcie sporów ze sprzedawcami.

Klienci muszą pamiętać, że sprzedawcy wywieszający w sklepach informację o nieprzyjmowaniu zwrotów postępują zgodnie z prawem. Jeśli jakiś sklep czy sieć handlowa dopuszcza zwrot towarów (nie chodzi tu o przypadek wadliwego towaru lub niespełniającego oczekiwania kupującego), to jest to wyłącznie dobra wola sprzedawcy albo działanie mające zachęcić klientów do robienia zakupów. Ponieważ w tym wypadku nie ma żadnych przepisów określających czas, w jakim klient może dokonać zwrotu, trzeba podczas zakupów dowiedzieć się od sprzedawcy, jakie obowiązują zasady zwrotów w miejscu zakupu. Dlatego też klient nie może kwestionować zasady, że zamiast gotówki za zwrot kupionego w sklepie towaru, dostaje od sprzedawcy bon do zrealizowania w tym samym sklepie lub sieci.

Anna Mlostoń-Olszewska, miejski rzecznik konsumentów w Łodzi przypomina, że wszystkie towary również kupione podczas wyprzedaży - podlegają reklamacji. W wypadku zakupów poza siedzibą przedsiębiorstwa (np. podczas pokazu na ulicy, prezentacji w hotelu itp.) oraz przy zakupach na odległość klientom przysługuje prawo do odstąpienia od zakupu w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. Ta regulacja prawna jest niezależna od prawa klienta do reklamowania wadliwych towarów. W przypadku rękojmi klient ma prawo reklamowania wadliwego towaru przez dwa lata od daty zakupu, natomiast w przypadku gwarancji, okres jej ważności określa umowa, jaką podczas zakupu zawieramy z producentem towaru.

Klient, który uważa, że został wprowadzony w błąd np. w kwestii wysokości obiecywanych rabatów, czy też czuje się pokrzywdzony sposobem rozpatrzenia reklamacji, może złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Handlowej albo do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podobne skargi można składać w przypadku imprez turystycznych, gdy szczegółowe informacje pojawiające się w ofercie (np. o bezpłatnych leżakach), nie znajdują odzwierciedlenia w zawartej umowie. W przypadku wystąpienia różnic między przedstawioną ofertą a zawartą umową, sprzedawca ma obowiązek poinformowania kupującego o wszystkich takich różnicach.

Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów UMŁ przypomina też o planowanych zmianach w przepisach dotyczących praw konsumentów:

oraz o zmianie w Kodeksie Postępowania Cywilnego:

 • Konsumenta można pozwać tylko i wyłącznie przed sądem w miejscu jego zamieszkania. W praktyce oznacza to, że w przypadku sprawy sądowej wytoczonej przez przedsiębiorcę z innego miasta konsument nie będzie musiał jeździć na rozprawy, bo będą się one odbywać w miejscu jego zamieszkania.

Polecane aktualności

Na korepetycje "sierpniowych maturzystów" zaprasza Teresa Łęcka, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - fot. Monika Pawlak

Pomoc dla „sierpniowych” maturzystów. Bezpłatne korepetycje z matematyki

Monika Pawlak / MOPS

30 lipca rozpoczynają się bezpłatne korepetycje z matematyki dla maturzystów, którzy w sierpniu będą... więcej

Bezrobotne kobiety z rewitalizowanych obszarów Łodzi zmieniają swoje życie. Uczą się opieki nad osobami starszymi i chorymi. Zostaną opiekunkami medycznymi, a po kursie mają zagwarantowaną pracę. - fot. Stefan Brajter

Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - zostań opiekunką medyczną

Marlena Kamińska / BPKSiT

Bezrobotne kobiety z rewitalizowanych obszarów Łodzi zmieniają swoje życie. Uczą się opieki nad... więcej

W czwartek, 19 lipca, rozpoczyna się przebudowa ul. Skorupki. Obniżone zostaną m.in. bardzo wysokie i nieestetyczne krawężniki - fot. Wojciech Markiewicz / UMŁ

Rozpoczyna się remont ul. Skorupki

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

W czwartek, 19 lipca, rozpoczyna się przebudowa ul. Skorupki na odcinku między ulicami Piotrkowską i... więcej

Hala gotowa do użytku

Marcin Durasik / Wydział Sportu

Dobiegły końca prace przy budowie małej hali sportowej, sąsiadującej z Atlas Areną i stadionem przy... więcej

595. Urodziny Łodzi. W podróż ku średniowiecznym korzeniom Łodzi

Katarzyna Zielińska / BPKSiT

29 lipca na Starym Rynku na mieszkańców czekać będą atrakcje w stylu średniowiecznym. Przy obelisku... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.