W hołdzie kobietom – patriotkom

Z okazji Dnia Kobiet przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi upamiętnili miejsca poświęcone łódzkim kobietom związanym z odzyskiwaniem przez Polskę niepodległości.

Bukietem tulipanów ozdobione zostało miejsce pamięci Zofii Hertz, pierwszej w Polsce kobiecie – notariusz. Tablica, pod którą złożono kwiaty znajduje się na pl. Wolności 2, w miejscu, w którym Zofia Hertz w latach 1929-1939 pracowała jako notariuszka w kancelarii rejenta Apolinarego Karnawalskiego. Egzamin na stanowisko notariusza zdała w roku 1933, jednak jej losy powojenne są równie ciekawe. Współpracowała z Jerzym Giedroyciem m.in. przy współtworzeniu Instytutu Literackiego w Paryżu.

Kwiaty zostały złożone również pod tablicą, upamiętniającą bohaterkę łódzkich wydarzeń z 11 listopada 1918 roku. To właśnie na ówczesnym Nowym Rynku doszło do największych starć z Niemcami. W wyniku strzelaniny zginęło kilka osób w tym Eugenia Wasiak, 20-letnia ochotniczka. Na cześć tamtych wydarzeń Nowy Rynek otrzymał nową nazwę, czyli dzisiejszy plac Wolności.

Pamiętano również o Janinie Żyźniewskiej, łódzkiej patriotce. W latach I wojny światowej,  wraz z siostrami Wandą, Leonią i Zofią zaangażowana była w działalność niepodległościową w ramach Ligi Kobiet Polskich Pogotowia Wojennego. Współpracowała także z Polską Organizacją Wojskową i Legionami Józefa Piłsudskiego, za co w odrodzonej II Rzeczypospolitej odznaczona została Krzyżem Legionowym oraz Medalem Niepodległości. Po wybuchu  II wojny światowej stała się jedną z pierwszych w Łodzi organizatorek pracy konspiracyjnej. W kamienicy swoich rodziców przy ul. Legionów 24, wraz z matką i siostrami, stworzyła i prowadziła jeden z najważniejszych punktów kontaktowych AK. Była dwukrotnie aresztowana przez gestapo wraz z całą rodziną i przetrzymywana w więzieniu przy ul. Gdańskiej 13. W dniu 13 października 1942 roku wywieziona została do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie  zmarła 4 stycznia 1943 roku. Odznaczona została pośmiertnie Orderem Wojennym Krzyża Virtuti Militari V kl.

Ponadto upamiętniono miejsce, gdzie kobiety, zrzeszone w Lidze Kobiet Pogotowia Wojennego w latach 1914-1918 organizowały pomoc legionistom. Liga Kobiet Pogotowia Wojennego, w Łodzi powstała w październiku 1914 r. Głównym jej celem było niesienie pomocy moralnej i materialnej w walce zbrojnej o niepodległość Polski. Jednym z pierwszych zadań jakie postawiły sobie członkinie łódzkiego oddziału było przygotowanie paczek świątecznych dla legionistów. Pomoc dla legionistów i ich rodzin uważano za jedną z najważniejszych kwestii. W szeregach łódzkich LKPW zaangażowanych było kilkadziesiąt kobiet, m.in. wspomniana już Janina Żyźniewska wraz z siostrami, Maria Jodkowa (żona Witolda Jodko-Narkiewicza), Jadwiga Rowińska, Dionizja Lipieńska, Wanda Smolikówna czy Maria Wocalewska.

Polecane aktualności

Nowe szpitalne oddziały, poradnie, blok operacyjny i SOR. W miejskim szpitalu im. Jonschera kończy się kompleksowa modernizacja warta 63 mln. zł - fot. Radosław Żydowicz / UMŁ

Nowe oddziały, poradnie, blok operacyjny i SOR. Modernizacja szpitala im. Jonschera na ukończeniu

Arkadiusz Grzegorczyk / BPKSiT

Wyremontowane szpitalne oddziały, nowe poradnie, blok operacyjny i SOR. W Miejskim Szpitalu im. K.... więcej

Planowany termin zakończenia prac na ul. Jaracza to koniec 2018 r. - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Od poniedziałku remont ul. Jaracza. Uwaga na zmiany w organizacji ruchu

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

W poniedziałek, 25 czerwca, rozpocznie się przebudowa ul. Jaracza na odcinku między ulicami... więcej

Na zdjęciu od lewej: Hanna Zdanowska, Paweł Braun, Magdalena Wielińska - fot. Stefan Brajter / UMŁ

E-booki w łódzkich bibliotekach. 23 tys. tytułów czeka na wypożyczenie

Karolina Szamburska / BPKSiT

Łodzianie mogą już wypożyczać elektroniczne książki w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Dostępne są... więcej

IMGW ostrzega przed burzami z deszczem, porywami wiatru, lokalnie gradem - fot. CC0 license

Ostrzeżenie dla Łodzi i regionu: burze z deszczem, porywisty wiatr, grad

Konrad Ciężki / BRPiNM

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał komunikat, w którym ostrzega przed burzami z gradem... więcej

Basen będzie czynny od 23 czerwca do 2 września - fot. Monika Pawlak / UMŁ

Otwieramy Anilanę. Zapraszamy na rozpoczęcie pierwszego sezonu na wyremontowanym basenie

Monika Pawlak / BRPiNM

Sanepid wydał pozytywną opinię dotyczącą jakości wody. Zapraszamy na rozpoczęcie pierwszego sezonu... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.