Łódzka Rada Sportu

Piętnastoosobowa Łódzka Rada Sportu została powołana do życia Zarządzeniem Nr 1104/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dn. 22 maja 2015 r. Znaleźli się w niej: Ryszard Andrzejczak, Marcin Chudzik, Michał Feter, Dominik Gralka, Zygfryd Kuchta, Edward Kujawa, Lech Leszczyński, Maciej Lewy, Małgorzata Niemczyk, Grażyna Ostojska, Tomasz Salski, Witold Skrzydlewski, Zbigniew Świercz, Wojciech Ulatowski i Grzegorz Urbaniak.

Inauguracyjne posiedzenie odbyło się 1 czerwca 2015. Wybrano na nim prezydium, w którym znaleźli się: Zygfryd Kuchta (przewodniczący) oraz Małgorzata Niemczyk i Lech Leszczyński (wiceprzewodniczący). 12 stycznia 2016 rada przyjęła rezygnację Kuchty, spowodowaną dodatkowymi obowiązkami w Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Jego następcą został Marcin Chudzik. Kilka miesięcy później, 5 września 2016 Kuchta złożył pisemną rezygnację z członkostwa w radzie. Jego miejsce zajął Zbigniew Pacholczyk.

Wśród członków ŁRS są przedstawiciele najsilniejszych klubów ligowych, sportu młodzieżowego, szkolnego i powszechnego, klubów odnoszących największe sukcesy w sportach indywidualnych, sportu akademickiego, gwiazdy polskiego sportu, a także biznesmeni sponsorujący sport i znający zasady marketingu sportowego. Ta różnorodność kompetencji i zainteresowań jest niezaprzeczalnym atutem, ułatwiającym wszechstronne analizy. Z pola widzenia rady nie umykają żadne aspekty sportowego życia miasta. Na tle swoich odpowiedników w innych samorządach ŁRS wyróżnia się aktywnością i inwencją w podejmowaniu różnorodnych tematów związanych za sportem profesjonalnym i amatorskim. W skali kraju jest jednym z najaktywniejszych tego typu organów opiniodawczo-doradczych w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Obrady Łódzkiej Rady Sportu są protokołowane, a uchwały podejmowane są w formie pisemnej. Poniżej znajduje się dokumentacja z dotychczasowych posiedzeń:

Do pobrania

Kontakt