Bulwary Północne. Jest wykonawca przebudowy ulic Ogrodowej i Północnej

Podpisanie umowy z wykonawcą otwiera drzwi do przebudowy ulic Ogrodowej i Północnej, które zmienią się w Bulwary Północne. Kiedy rozpoczną się prace? Jak ulice będą wyglądać po remoncie? Sprawdź!

Bulwary Północne - wizualizacja -  mat. pras
Tak będą wyglądać Bulwary Północne , mat. pras

Doświadczony partner

– Rozpoczynamy jeden z ważniejszych łódzkich projektów, czyli przebudowę ulicy Ogrodowej (od ul. Zachodniej do ul. Nowomiejskiej wraz ze skrzyżowaniem) oraz ulicy Północnej (od ul. Nowomiejskiej do ul. Franciszkańskiej). Dziś podpisujemy umowę na realizację inwestycji z Grupą Trakcja. To doświadczona firma z wykwalifikowaną kadrą, co gwarantuje, że projekt zostanie zrealizowany sprawnie i terminowo – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

Grupa Trakcja prowadzi inwestycje w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w szczególności na Litwie, Łotwie i Ukrainie, a także w Niemczech i Szwecji. Realizuje złożone kontrakty z zakresu budowy linii kolejowych, tramwajowych i trolejbusowych. Specjalizuje się w budowie dróg, mostów, obiektów inżynieryjnych i kubaturowych oraz z obszaru inżynierii środowiska. 

Czym będą Bulwary Północne?

 – Po przebudowie ulice Ogrodowa i Północna zmienią się w Bulwary Północne, zupełnie nową, atrakcyjną przestrzeń dla łodzian i turystów. Będą tam kawiarnie, kioski gastronomiczne i dużo zieleni – zapewnia Olga Kassyańska z Zarządu Inwestycji Miejskich. 

Projekt przewiduje wymianę nawierzchni jezdni i torowiska tramwajowego. Na nowo zostaną ułożone chodniki dopasowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym dla niewidomych. Zbudowana zostanie droga dla rowerów biegnąca po północnej stronie ul. Ogrodowej i Północnej, wraz z przejazdami w obrębie skrzyżowań.

Prace na remontowanym odcinku obejmą wymianę sieci podziemnych i oświetlenia. Zostanie zamontowana nowa instalacja do podlewania zieleni, która ma być posadzona na Bulwarach. Wzdłuż południowej pierzei ulic rosnąć będą klony, kasztanowce i dęby, a także roślinność niska: róże i hortensje. Nowa mała architektura, a więc lampy, ławki i kosze na śmieci, będzie utrzymana w stylu secesji.

Start intensywnych prac budowlanych planowany jest od lutego 2022 r. Wartość inwestycji to 45,5 mln zł. 


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 r.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zobacz także

Polecane aktualności

Łódź edu kul | projektowanie oferty w instytucjach - badanie zaangażowania odbiorców oferty kulturalnej

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

Instytucje kultury, nie zatracając swoich podstawowych funkcji związanych między innymi z... więcej

Łódź edu kul | „Przystań w Teatrze" najnowszy program Teatru Arlekin

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

Mamy w Łodzi kilka teatrów. Wśród nich jest nieduży – ale wielce sprytny, Arlekin. I jak w commedia... więcej

Łódź edu kul | „Wszystkich kochać, nikogo nie oszczędzać. Całoroczne rozbudzanie empatii”.

Wydział Kultury

Pod tym hasłem zespół Centrum Dialogu im. Marka Edelmana przygotował blisko 50 wydarzeń i... więcej

 -  materiał Stowarzyszenia Topografie

Łódź edu kul | wyjątkowy audio przewodnik i film o ulicy Piotrkowskiej

Wydział Kultury

Być może nie wszyscy łodzianie jeszcze wiedza ale w najbliższych latach Łódź będzie obchodziła dwie... więcej

Łódź edu kul | warsztaty CHOREI i Fabryki Sztuki dla szkół

Wydział Kultury

Przez ostatnie cztery miesiące – od września do grudnia 2021 – artyści Teatru CHOREA i edukatorzy z... więcej

Kontakt