Informacja o Urzędzie Miasta Łodzi – ETR (EASY TO READ)

Polska jest podzielona na 16 części, które nazywają się województwami, jedna część to województwo Łódzkie, a jego stolicą jest Łódź.

Łódź leży w środku Polski i mieszka tu bardzo dużo ludzi, ponad 700 tys.


Urząd Miasta Łodzi

Urząd Miasta Łodzi  znajduje się w kilkunastu miejscach w całej Łodzi.
Jednak Pani Prezydent urzęduje przy ulicy Piotrkowskiej 104.
W Urzędzie pracuje Pani Prezydent oraz podlegli jej urzędnicy, którzy załatwiają sprawy w jej imieniu.
Do budynku można wejść od ulicy Piotrkowskiej oraz od Placu Komuny Paryskiej.


Prezydent Łodzi

Prezydentem Miasta Łodzi jest Pani Hanna Zdanowska 
Pani Prezydent  jest szefową całego Urzędu.
Pani Prezydent w pracy pomagają sekretarz, skarbnik oraz pracownicy Urzędu.


Czym zajmuje się Urząd?

 • organizuje różne wybory, na przykład na Prezydenta, do Sejmu, Senatu i władz Miasta
 • wydaje dowody osobiste, dowód osobisty to dokument, który musi mieć każdy dorosły człowiek
 • spisuje wszystkich mieszkańców w mieście
 • zajmuje się bezpieczeństwem i chroni przed pożarami w gminie,
 • zajmuje się ochroną zabytków, czyli starych i ważnych budynków
 • współpracuje z organizacjami pozarządowymi, czyli fundacjami i stowarzyszeniami
 • zajmuje się wydawaniem ważnych dokumentów np. aktu zgodu, ślubu lub urodzenia dziecka
 • zajmuje się zarządzaniem w trudnych sytuacjach, na przykład w czasie powodzi lub suszy,
 • zajmuje się pieniędzmi Miasta
 • zajmuje się ustaleniem jakie będą podatki,
 • zajmuje się planowaniem przestrzeni w gminie, czyli decyduje gdzie może stanąć budynek np. sklep albo dom
 • robi remonty i buduje nowe potrzebne budynki,
 • buduje i naprawia drogi w mieście
 • zajmuje się opieką nad zwierzętami, parkami i cmentarzami
 • zajmuje się wywożeniem śmieci
 • utrzymuje czystość i porządek,
 • udziela ślubów, podobnie jak ksiądz, Pani Prezydent również może udzielić ślubu
 • prowadzi różne sprawy z zakresu wojska

Jeśli przyjedziesz do nas autem

Zaparkuj na specjalnie oznaczonym miejscu.
W pobliżu budynków są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone jest kopertą


Żeby załatwić sprawy w Urzędzie, osoby ze szczególnymi potrzebami mogą:

 • napisać potrzebne pismo i wysłać je zaadresować: Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
 • przynieść pismo do sekretariatu urzędu. Sekretariat to biuro, w którym można zostawić pisma i inne dokumenty, dokumenty zostają później przekazane urzędnikom.
 • napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Do tego sposobu trzeba mieć Internet i swoje konto w ePUAP.
 • napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy: LODZ>PL>LCKM@UML>LODZ>PL
 • zadzwonić pod numer 42 638-44-44
 • przyjść do Urzędu i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy Urzędu.


Wszystkie informacje o gminie można znaleźć na stronach internetowych:
Urząd jest czynny codziennie:

Poniedziałki 8 – 16

Wtorki 09 – 17

Środy 08 – 16

Czwartki 08 – 16

Piątki 08 – 16


RZECZNIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W Urzędzie Miasta Łodzi w imieniu Pani Prezydent działa RZECZNIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Tutaj przyjmuje Rzecznik Osób Niepełnosprawnych:

Zachodnia 47, pokój nr 15, naprzeciwko portierni

Rzecznikiem Osób Niepełnosprawnych jest

Pani Katarzyna Tręda-Pisera, która przyjmuje klientów codziennie:

Poniedziałki 8– 16

Wtorki 09– 17

Środy 08– 16

Czwartki 08.00 – 16.00

Piątki 08– 16

Z Rzecznikiem jest również możliwy kontakt:

Telefoniczny: tel.: +48 (42) 638-45-74, 638-45-40 

e-mailowy: ron@uml.lodz.pl 

Czym zajmuje się Rzecznik Osób Niepełnosprawnych?

 • Pomaga dostać  pomoc w trudnych sytuacjach życiowych
 • Dba aby każda osoba z niepełnosprawnością była dobrze obsłużona przez urzędników
 • Pomaga dostać pomoc opiekunki domowej lub asystenta
 • Pomaga znaleźć pracę – osoba z niepełnosprawnością też może pracować
 • Informuje o ulgach i uprawnieniach

Rzecznik na Facebook

https://www.facebook.com/rzecznikosobniepelnosprawnychwlodzi

Kontakt