Na skróty

Urząd Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center
Tel.: + 48 (42) 638-44-44

FAX: +48 (42) 272-60-01

LCKM@UML.LODZ.PL

DEPARTAMENT PREZYDENTA

Departament Architektury i Rozwoju

Departament Partycypacji Społecznej i Kultury

Departament Gospodarowania Majątkiem

Departament Spraw Społecznych

Departament Obsługi i Administracji

Departament Finansów Publicznych

Kontakt