Telefony i infolinie pomocy

Pomoc medyczna w nagłych przypadkach

Wsparcie psychiczne

Pomoc społeczna

Przeciwdziałanie przemocy

Zgłoszenie problemu uzależnienia oraz działania terapeutyczne

Kontakt