Nie wydobywaj bez koncesji

Na twojej nieruchomości występuje piasek, żwir, torf czy każda inna kopalina?

PAMIĘTAJ: nie wydobywaj bez koncesji!
Potrzebujesz kruszywa (piasku, żwiru)?

Zgłoś zamiar wydobycia do 10 m3/rok ze swojej działki na swoje potrzeby.
Unikniesz opłaty podwyższonej!

Masz potrzebę?
Zgłoś zamiar wydobycia do Dyrektora OUG w Kielcach 

Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce
(tel. 41 344 44 86
fax 41 344 14 34
e-mail: ougkielce@wug.gov.pl

#StopNielegalnejEksploatacji

Kontakt