Kronika Miasta Łodzi

W styczniu 1991 roku Rada Miejska w Łodzi postanowiła powołać czasopismo Samorządu Łódzkiego. W tamtym bardzo trudnym czasie, gdy Łódź boleśnie dotknął kryzys strukturalny, była to śmiała lecz ważna decyzja dla rozwinięcia merytorycznej dyskusji o mieście i umacniania tożsamości jego mieszkańców.

Łódź jako rozwijająca się metropolia niesie ze sobą niekończącą się mozaikę tematów. Te mniej lub bardziej poznane obszary życia miasta potrzebują opisania i spopularyzowania. Wraz ze zmianą koncepcji redakcyjnej w 2004 roku, każdy numer Kroniki ma swój temat przewodni. Pozostałe teksty grupujemy w większe tematyczne bloki poświęcone łódzkiej kulturze, historii, nauce, działalności społecznej oraz konkretnym miejscom na mapie naszego miasta. Na łamach Kroniki wspominamy zasłużone dla miasta osoby, które w ostatnim czasie odeszły oraz  recenzujemy poświęcone Łodzi publikacje. Kronika trafia do instytucji i bibliotek w Polsce i za granicą, jest też dostępna bezpłatnie w ograniczonej ilości limitowanej nakładem czasopisma  w Centrum Informacji Turystycznej oraz w formie elektronicznej w internecie.

Na naszych łamach publikują zarówno doświadczeni jak i obiecujący młodzi dziennikarze, piszą  i dzielą się swoją wiedzą łodzianie różnych zawodów,  publicyści i recenzenci. Jesteśmy otwarci na propozycje oryginalnych i odkrywczych tekstów mogących pogłębić wiedzę na temat naszego miasta. Od wielu lat na łamach Kroniki publikujemy także historie osiadłych od pokoleń łódzkich rodzin.Dlatego prosimy o kontakt osoby chcące udostępnić redakcji archiwa rodzinne i opowiedzieć związane z dokumentami historie. Zostaną one opracowane w profesjonalny sposób przez naszych autorów.  


KONTAKT

Redakcja:
90-003 Łódź, ul. Tuwima 10
Fabryka Aktywności Miejskiej
tel. +48 42 638-44-82
kronika@uml.lodz.pl

Wydawca:
Urząd Miasta Łodzi
Biuro Aktywności Miejskiej
Oddział ds. Dziedzictwa Łodzi

Kontakt