Ilustrowana Encyklopedia Historii Łodzi

Łódź poszukuje swojej tożsamości i tradycji historycznej, która budzi w ostatnich latach coraz większe zainteresowanie. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że nasze miasto niejako „odzyskuje” swoją historią – tę sprzed wielu wieków, a także z okresu ostatnich stuleci, kiedy to z rolniczej mieściny przekształciła się w przemysłową metropolię. Przewodnikiem po dziejach naszego miasta, które często podawane są dość hermetycznym językiem, ma być właśnie Ilustrowana Encyklopedia Historii Łodzi edytowana w formie zeszytów edukacyjnych pokazujących dzieje Łodzi od jej zarania we wczesnym średniowieczu aż po współczesność.

Chociaż wielu autorów podaje, że przez kilka wieków nic się w Łodzi nie działo, że milczą o niej źródła historyczne, to jednak nagromadziło się sporo rozproszonych materiałów wartych zaprezentowania w przystępny sposób z uwzględnieniem materiałów źródłowych oraz wykorzystaniem dostępnej ikonografii.

Zapraszamy do lektury.

Wydawca: Urząd Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104
tel. +48 (42) 638-40-10
Redaktor naczelny: Arkadiusz Grzegorczyk
piotrkowska104@uml.lodz.pl

Kontakt