Pełnomocnik Prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Monika Dolik

ul. Tuwima 10, I piętro, pok. 116

tel. (42) 638 52 61

e-mail: m.dolik@uml.lodz.pl

Od wielu lat pracuję na rzecz mieszkańców Łodzi; początkowo w organizacji pozarządowej współtworzyłam i realizowałam projekt "Wyciągamy dzieci z bramy"  dedykowany najmłodszym mieszkańcom zagrożonym zjawiskiem wykluczenia społecznego, spędzającym większość czasu na ulicy. 

Do Urzędu Miasta Łodzi przyszłam z zadaniem wsparcia mieszkańców Śródmieścia w procesie rewitalizacji. Potem w Biurze Aktywności Miejskiej koordynowałam pracę Zespołu ds. Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu. Współtworzyłam Partnerstwo Włókiennicza/Wschodnia działające na rzecz integracji lokalnej mieszkańców, koordynowałam pracę Rady ds. Rozwiązywania Problemu Bezdomności przy Prezydencie Miasta Łodzi, jestem pomysłodawcą "Tytki 18+" - przewodnika dla osób, które wkraczają w dorosłość. Organizowałam wiele inicjatyw i wydarzeń z udziałem łódzkich organizacji pozarządowych.

Chciałabym pomagać młodym organizacjom w rozwoju, zacieśnić współpracę w poszczególnych komórkach w urzędzie oraz wspierać sieciowanie trzeciego sektora.

Zależy mi na tym, by do relacji Urzędu Miasta Łodzi z organizacjami wprowadzić nową jakość, opartą przede wszystkim na stałym i bezpośrednim dialogu.

Lubię działać na rzecz zmiany społecznej i wspierać tych, którzy to robią na co dzień.

Znajdziecie mnie w Fabryce Aktywności Miejskiej przy ul. Tuwima 10. Serdecznie zapraszam.


Do moich zadań jako Pełnomocnika należy:

  • reprezentowanie Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach dotyczących współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi wobec innych urzędów, instytucji i organizacji;
  • kierowanie pracami Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
  • udział w tworzeniu standardów współpracy administracji publicznej z III sektorem;
  • koordynowanie współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi;
  • udział w konsultowaniu i monitorowaniu programów współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi;
  • współorganizowanie przedsięwzięć, projektów i konkursów promujących działalność organizacji pozarządowych;

W czym mogę przede wszystkim pomóc?

  • Wspieranie organizacji pozarządowych w realizowaniu projektów na rzecz mieszkańców;
  • Interwencje w indywidualnych sprawach NGO;
  • Sieciowanie trzeciego sektora.
Kontakt