Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Łodzi ds. Równego Traktowania

ELIZA GAUST

 

ul. Tuwima 10, I piętro, pokój 103

tel.: +48 42 638 55 65


Od wielu lat działam w obszarze równego traktowania i praw człowieka - w instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych, a od niedawna w Urzędzie Miasta Łodzi.

Przez wiele lat pracowałam w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, w którym byłam odpowiedzialna między innymi za działania wielokulturowe i promujące tolerancję (m.in. Kolorowa Tolerancja, Łódzki Piknik Różnorodności). Od 2013 roku koordynuję Żywą Bibliotekę Łódź i dzięki tej akcji jestem w stałym kontakcie z osobami pochodzącymi z wielu różnych grup mniejszościowych oraz narażonych na wykluczenie.

Działam także w Stowarzyszeniu HaKoach. Kilka lat temu stworzyłam autorski projekt Opowiedz się - internetową platformę antydyskryminacyjną opartą na storytellingu.

Edukuję w obszarze antydyskryminacji i języka inkluzywnego. Ukończyłam także kurs na edukatorkę seksualną. Od niedawna koordynuję zespołem ds. praw uchodźców i uchodźczyń przy inicjatywnie "Nasz rzecznik".

Dzięki tym wszystkim doświadczeniom rozumiem, z czym na co dzień mierzą się osoby narażone na wykluczenie i dyskryminację, a także organizacje działające na rzecz tych osób.

Chętnie pomogę osobom doświadczającym dyskryminacji w kontakcie z Urzędem Miasta. Jestem otwarta na współpracę i wszelkie nowe inicjatywy dotyczące równego traktowania.

Znajdziecie mnie w Fabryce Aktywności Miejskiej przy ul. Tuwima 10. Serdecznie zapraszam do kontaktu.

DO MOICH ZADAŃ JAKO PEŁNOMOCNICZKI NALEŻY:

  • podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia równego traktowania kobiet i mężczyzn, a także ochrony przed dyskryminacją, organizowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, działającymi w obszarze przeciwdziałania różnym przejawom dyskryminacji, organizowanie szkoleń, debat, konferencji, akcji edukacyjnych i informacyjnych w zakresie równego traktowania;
  • eliminowanie lub ograniczanie skutków juz powstałych w wyniku naruszeń zasady równego traktowania;
  • reprezentowanie Prezydenta Miasta Łodzi w kontaktach z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, funkcjonującymi w obszarze problematyki kobiecej, społecznej i rodzinnej;
  • przygotowywanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi propozycji inicjatyw mających na celu promowanie wiedzy i wspieranie rozwoju aktywności obywatelskiej w obszarze równego traktowania;

W CZYM MOGĘ PRZEDE WSZYSTKIM POMÓC?

  • Wspieranie mieszkańców i mieszkanek Łodzi dotkniętych dyskryminacją;
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze przeciwdziałania różnym przejawom dyskryminacji;
  • Edukowanie i informowanie w obszarze równego traktowania i praw człowieka.

Kontakt