O stronie

Strona poświęcona jest współpracy organizacji pozarządowych z Urzędem Miasta Łódź.

Znajdziesz tu zarówno informacje dotyczące współpracy:

  • pozafinansowej (np. ciała doradcze, konsultacje z ngo, zasady najmu lokalu),
  • finansowej (np. ogłaszane konkursy ofert).

Na portalu odszukasz również wszelkie akty prawne ważne dla III Sektora w naszym mieście, a także kontakty od osób w Urzędzie Miasta Łodzi, odpowiadających za współpracę z organizacjami.


W zakładce AKTUALNOŚCI znajdziesz:

  • opisy inicjatyw i projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe,
  • relacje z posiedzeń/spotkań z udziałem ngo i dotyczących III sektora,
  • artykuły dotyczące organizacji pozarządowych (np. w temacie zmian w prawie, 1% itp.).

W zakładce KONKURSY znajdziesz:

  • informacje o ogłaszanych konkursach ofert przez Urząd Miasta Łodzi (w tym  informacje o wezwaniu do uzupełnień braków formalnych, wynikach konkursów).

 


Włącz się

Serdecznie zachęcamy organizacje pozarządowe z Łodzi do przesyłania nam informacji na temat swojej działalności i realizowanych projektów. W celu zamieszczenia wiadomości na portalu, prosimy o jej przesłanie do Zespołu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi na adres: 

ngo@uml.lodz.pl

UWAGA: Przesłana informacja powinna być przeredagowana, gotowa do publikacji i zawierać załączone zdjęcie lub grafikę. Więcej informacji na temat zasad zamieszczania wiadomości, dostępnych jest poniżej.

Kontakt