AKTUALNOŚCI

Wyniki konkursu ofert - "Mikrogranty 2024"

Radosław Warda / BAM

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego na zasadach regrantingu w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i… więcej

"Rozwijaj potencjał - Praca z dzieckiem z FAS"

Radosław Warda / BAM

  • kategoria:
  • NGO

Fundacja DOBROdzieje się zaprasza rodziców i nauczycieli na warsztat "Rozwijaj potencjał - Praca z dzieckiem z FAS", specjalizujący w obszarze wiedzy na temat Alkoholowego Zespołu Płodowego oraz… więcej

Konkurs ofert - Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia

Radosław Warda / BAM

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na organizowaniu wsparcia… więcej

Fundacja KTOŚ dla kobiet!

Radosław Warda / BAM

  • kategoria:
  • NGO

"Ktoś dla kobiet" będzie wspierać kobiety doświadczające przemocy z terenu Łodzi, wraz z zespołem, który działał przy ul. Piotrkowskiej 17 Łódź. więcej

Mini kręgi naprawcze - warsztaty

Radosław Warda / BAM

  • kategoria:
  • NGO

Fundacja Nasza Żyrafa zaprasza do udziału w warsztatach MINI KRĘGI NAPRAWCZE, pokaże jak można zmienić konflikt we współpracę i naprawić wzajemne relacje. więcej

1,5 % dla łódzkich organizacji pozarządowych

Radosław Warda / BAM

  • kategoria:
  • NGO

Zaczął się okres rozliczania PiTów. Chcemy wspólnie z Wami zrobić promocję 1,5 % - dostaliśmy propozycję skorzystania z darmowych przestrzeni Portu Łódź. więcej

Wsparcie dla grup mieszkańców i organizacji woj. łódzkiego - trwa rekrutacja do Akcji Masz Głos

Radosław Warda / BAM

  • kategoria:
  • NGO

Sprawy lokalne w rękach mieszkańców – trwają zapisy do akcji Masz Głos Fundacji Batorego! więcej

Otwarty konkurs ofert w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie zadań wyłonionych w budżecie obywatelskim na 2024 rok.

Wydział Sportu

Wydział Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego… więcej

Otwarty konkurs ofert dotyczący promowania zdrowia i edukacji zdrowotnej mieszkańców Łodzi

Katarzyna Wąsik / Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych polegających na promowaniu zdrowia i edukacji zdrowotnej mieszkańców Łodzi. więcej

27 lutego - Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych.

Radosław Warda / BAM

Jesteście żywą strukturą, tworząc wielobarwny pejzaż społeczeństwa obywatelskiego. Diagnozujecie problemy, przedstawiacie rozwiązania i realizujecie wspaniałe działania, które wspierają rozwój… więcej

Wyniki konkursu ofert - „Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej".

Radosław Warda / BAM

Prezydent Miasta ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego, dotyczącego wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, dotyczącego „Organizowania… więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu – „Łódź akademicka - naukowa, kreatywna i wielokulturowa”

Magdalena Jażdżyńska / BOIiWZ

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu "Łódź akademicka - naukowa, kreatywna i wielokulturowa" więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wydział Sportu

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej więcej

 - W bliskim planie stos książek, na których grzbietach widać informacje o tytułach i autorach.

Konkurs wydawniczy 2024 ogłoszony

Wydział Kultury

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie wydawania w 2024 r. niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią, z… więcej

Wyniki konkursu ofert - Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej. Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

Radosław Warda / BAM

Prezydent Miasta ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego, dotyczącego wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - Prowadzenie placówek… więcej

Konkurs ofert - Fundusz "wkładów własnych"

Radosław Warda / BAM

W dniu 24 stycznia 2024 r. Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o… więcej

Konkurs ofert - „Zapewnienia usług opieki wytchnieniowej (pobyt dzienny) dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami”

Radosław Warda / BAM

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami w ramach środków z budżetu… więcej

Otwarty konkurs ofert w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie zadania wyłonionego w budżecie obywatelskim na 2024 rok.

Wydział Sportu

Wydział Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego… więcej

Konsultacje społeczne - Program Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2024-2026

Radosław Warda / BAM

W najbliższy piątek 26 stycznia 2024 roku od godziny 16:30 serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, podczas którego zapoznają się Państwo z projektem Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na… więcej

Wyniki konkursu ofert - „Wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej"

Radosław Warda / BAM

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Katarzyna Wąsik / Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, dotyczącego przeciwdziałania… więcej

Kontakt