AKTUALNOŚCI

Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu o nazwie Łódzkie Centrum Pozarządowe

Agnieszka Mikołajczyk / BAM

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz… więcej

„Śniadanie dla organizacji pozarządowych, biznesu i samorządu”

Radosław Warda / BAM

 • kategoria:
 • NGO

Otwieramy cykl spotkań przy kawie i herbacie, podczas których będziemy poruszać ważne tematy dla lokalnych podmiotów, które myślą o rozwoju i poszukują różnych sposobów na realizację swoich celów więcej

Konkurs ofert - „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych”

Radosław Warda / BAM

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz… więcej

Warsztaty Międzykulturowe

Olha Skvyrska

W Fabryce Aktywności Miejskiej dzięki współpracy Oddziału ds. Integracji Społecznej Cudzoziemców razem z dr Adamem Gogaczem odbył się pierwszy warsztat z cyklu warsztatów międzykulturowych. To już… więcej

Wkłady własne - wyniki I etapu konkursu

Radosław Warda / BAM

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku… więcej

Wkłady własne - ruszył nabór ofert do II etapu konkursu

Radosław Warda / BAM

W dniu 16.04.2024 r. w Generatorze Wniosków WITKAC opublikowany zosatł II etap konkursu ofert w ramach tzw. "wkładów własnych" więcej

Pozyskaj fundusze unijne – praktyczny przewodnik dla NGO

Radosław Warda / BAM

 • kategoria:
 • NGO

Zapraszamy na warsztat na temat pozyskiwania środków unijnych przez organizacje pozarządowe. Podzielimy się naszym doświadczeniem i know-how, dzięki któremu pozyskałyśmy do tej pory 97 mln zł, głównie… więcej

Rozmowy 3 Sektora. "Budujemy ZESPÓŁ do działania"

Radosław Warda / BAM

 • kategoria:
 • NGO

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS zaprasza na spotkanie z cyklu: ROZMOWY. 3 SEKTORA pt. “Budujemy ZESPÓŁ do działania" więcej

Ruszają łódzkie Mikrogranty - edycja 2024

Radosław Warda / BAM

 • kategoria:
 • NGO

W poniedziałek 15 kwietnia 2024 r. rusza nabór do Miejskiego Programu Mikrograntów 2024. To konkurs, w którym łodzianie mogą zdobyć środki finansowe na realizację małych przedsięwzięć, takich jak… więcej

Nabór na kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej i Zdrowotnej

Do Miejskiej Rady Seniorów mogą być powołane osoby, które ukończyły 60 rok życia, mieszkają na terenie Łodzi i zostały zgłoszone prze organizacje działające na rzecz osób starszych, rady osiedla,… więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert na operatora zadania publicznego pn. Mikrogranty dla Seniorów

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej i Zdrowotnej

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego na zasadach regrantingu, wspierającego projekty z zakresu promowania wolontariatu i… więcej

Spotkanie z rodzicielstwem zastępczym

Radosław Warda / BAM

 • kategoria:
 • NGO

Jeśli interesuję Cię temat rodzicielstwa zastępczego, to serdecznie zapraszamy na organizowane przez Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej otwarte spotkanie z rodzicielstwem zastępczym więcej

Spotkanie "Mind Your Art"

Radosław Warda / BAM

 • kategoria:
 • NGO

Fundacja Zrozumieć Autyzm zaprasza na spotkanie "Mind Your Art" - spotkanie dedykowane wszystkim, którzy są zainteresowani tematem neuroróżnorodności, chcą dowiedzieć się więcej, poznać nowych ludzi i… więcej

22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi!

Radosław Warda / BAM

 • kategoria:
 • NGO

W sobotę, 20 kwietnia w godzinach 11-16 w Sport Stacji (zielone treny zewnętrzne) Portu Łódź odbędzie się Ekopiknik, na którym zaplanowano warsztaty m.in. z budowania domków lęgowych, tworzenia bomb… więcej

Wyniki Otwartego konkursu ofert dotyczącego promowania zdrowia i edukacji zdrowotnej mieszkańców Łodzi

Katarzyna Wąsik / Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki Otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych polegających na promowaniu zdrowia i edukacji zdrowotnej mieszkańców Łodzi. więcej

Nabór wniosków w konkursie na użyczenie lokali użytkowych dla NGO

Radosław Warda / BAM

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza nabór wniosków w konkursie na użyczenie lokali użytkowych dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących zadania publiczne… więcej

Jaki Ekobudżet dla Łodzi? Zapraszamy na konsultacje!

BAM

We wtorek, 2 kwietnia br., rozpocznie się pierwszy etap konsultacji społecznych dotyczących założeń Ekobudżetu dla Łodzi. więcej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie zadań wyłonionych w budżecie obywatelskim na 2024 rok.

Wydział Sportu

Wydział Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi rozstrzygnął otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego… więcej

Miejskie śniadanie Wielkanocne - szukamy wolontariuszy

Radosław Warda / BAM

 • kategoria:
 • NGO

Centrum Służby Rodzinie organizuje Miejskie śniadanie Wielkanocne na 800 osób w Hali EXPO. więcej

Wyniki konkursu ofert - Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze (...)

Radosław Warda / BAM

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na organizowaniu… więcej

 - , W bliskim planie stos książek, na których grzbietach widać informacje o tytułach i autorach.

Rozstrzygnięcie konkursu wydawniczego 2024!

Wydział Kultury

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie wydawania w 2024 r. niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z… więcej

Kontakt