Mikrogranty • Mikrogranty to ogólnomiejski program wsparcia oddolnych inicjatyw lokalnych.
 • Łodzianie mogą realizować swoje pomysły na działania z zakresu animacji, aktywizacji społecznej, edukacji czy rekreacji dotyczące lokalnej społeczności. Mogą to być spotkania, warsztaty, kursy, szkolenia, projekty kulturalne, takie jak wystawy czy koncerty, ale też infrastruktura, np. ławki, kosze na śmieci, czy nasadzenia roślin. Kwota projektu może wynosić nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż 5 tys. zł. Oceną, podziałem pieniędzy oraz rozliczeniem wszystkich projektów zajmie się zewnętrzny operator.
 • W pierwszej, rekordowej edycji z 2018 roku mieszkańcy zrealizowali takie działania, jak: piec chlebowy, lekcje pływania dla kobiet czy wycieczki po osiedlu Stary Widzew, przybliżające historię tego miejsca. Druga edycja w 2019 r. „Mirecką Latającą Kawiarenkę Sąsiedzką”, projekt „Pszczeli sąsiedzi” czy przygodowy plac zabaw o nazwie „Skwerania wolnych dzieci”. Kolejny 2020, to rok, który upłynął pod znakiem COVID-19. Mikrogranty także były nakierowane na ten obszar – wsparcia i pomocy osobom najbardziej dotkniętym skutkami pandemii. Co roku na Miejski Program Mikrograntów przeznaczane jest 200 tys. zł.

 • Tegorocznym Operatorem Konkursu Mikrograntów 2024 jest Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS. Poniżej znajdziecie szczegółowe informacje o wymogach konkursu jak i spotkaniach informacyjnych:

Miejski Program Mikrograntów 2024

to program realizowany przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS finansowany z budżetu Miasta Łodzi oraz przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Celem głównym konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne poprzez zwiększenie liczby podejmowanych inicjatyw przez mieszkanki i mieszkańców Łodzi oraz lokalne organizacje pozarządowe.


Dla kogo?

 • W programie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe i nieformalne grupy osób fizycznych z dorosłym przedstawicielem.
 • Nabór wniosków na realizację projektów prowadzony będzie od dnia 15.04.2024 r. do dnia 8.05.2024 r.

 • Po zamknięciu etapu składania projektów komisja sprawdzi je pod względem formalnym oraz wytypuje zwycięskie wnioski.
 • Projekty będzie można realizować w okresie: 01.07.2024 r. do 30.11.2024 r. 
 • Maksymalna kwota wsparcia finansowego dla pojedynczego projektu to 5 000 zł brutto. Oprócz tej kwoty można liczyć na nasze wsparcie w kwestiach, które będą dla Was problematyczne, np. w działaniach administracyjnych, prawnych, logistycznych lub promocyjnych.

Na co?

 • małej infrastruktury (np. ławki, trawniki, nasadzenia zieleni),
 • projektów kulturalnych (np. koncerty w parkach, wystawy plenerowe),
 • projektów edukacyjnych (np. kursy, warsztaty, szkolenia),
 • projektów wpływających na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 • W ramach jednego projektu możesz wnioskować maks. o kwotę 5.000,00 zł i nie niższą niż 500,00zł.
POPRZEDNIE EDYCJE

Kontakt