Aktualności

Inauguracja VI Łódzkich Senioraliów - koncert Skaldów

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Zapraszamy do udziału w Inauguracji VI Łódzkich Senioraliów, która odbędzie się w dniu 12 maja w godzinach 14-19:00 w Pasażu Schillera. W programie występy artystyczne grup seniorskich i... więcej

Mikrograntowe ABC – II Forum Sąsiedzkie w Centrum OPUS

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Jesteś seniorem i z grupą znajomych chcesz zrealizować ciekawą inicjatywę? Weź udział w spotkaniu, które odbędzie się 9 maja w godz. 16.30-18.30 w siedzibie Centrum OPUS i dowiedz się , jak zdobyć... więcej

Do seniorów trafi 60 tysięcy bezpłatnych informatorów z programem tegorocznych Senioraliów - fot. Radosław Żydowicz / UMŁ

Do seniorów trafi 60 tysięcy informatorów z programem Senioraliów

Arkadiusz Grzegorczyk / BKSiDŁ

Od 12 do 24 maja odbywać się będą VI Łódzkie Senioralia. Zaplanowano w tym czasie setki atrakcyjnych wydarzeń: wykłady, badania medyczne, warsztaty, zajęcia sportowe, imprezy kulturalne i rozrywkowe... więcej

Kalendarium wydarzeń dla seniora

Grafika promująca wydarzenie:15. Noc Muzeów 2019 w Łodzi/ "Nocne zwiedzanie Kamienicy Pinkusa i Landego Kościuszki 1" - fot. mat. Kościuszki 1

15. Noc Muzeów 2019 w Łodzi/ "Nocne zwiedzanie Kamienicy Pinkusa i Landego Kościuszki 1"

Podczas tegorocznej 15. edycji Nocy Muzeów - jeden z najbardziej okazałych budynków, zlokalizowany w ścisłym centrum Łodzi, u zbiegu alei Tadeusza Kościuszki i ul.... więcej

Kamienica Pinkusa i Lendego (90-418 Łódź, al. Kościuszki 1)
18.05.2019 - 19.05.2019
Grafika promująca wydarzenie: "Decoupage i scrapbooking" - warsztaty kreatywne w kamienicy Pinkusa i Landego Kościuszki 1. Arkusz papieru ryżowego do decoupage: Kościuszki 1 - fot. mat. ITD Collection

15. Noc Muzeów 2019 w Łodzi/ "Decoupage i scrapbooking" - warsztaty kreatywne w kamienicy Pinkusa i Landego Kościuszki 1

W ramach tegorocznej 15. edycji Nocy Muzeów 2019 w Łodzi, łódzka firma ITD Collection przygotowała szereg rozmaitych atrakcji w Przestrzeni Kreatywnej ITD. Jedną z... więcej

Kamienica Pinkusa i Lendego (90-418 Łódź, al. Kościuszki 1)
18.05.2019 - 19.05.2019
Grafika promująca wydarzenie: Sobota z planszówkami #2| spotkanie autorskie w Empiku w Manufakturze - fot. mat. Salon Empik Łódź Manufaktura

Sobota z planszówkami #2 | spotkanie autorskie w Empiku w Manufakturze

Empik oraz Trefl zapraszają na drugie z cyklu comiesięcznych spotkań z grami planszowymi skierowanych do wszystkich, którzy szukają sposobu na spędzenie wolnego czasu... więcej

Manufaktura
18.05.2019
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.