Aktualności

Tercet Egzotyczny w Kinie Przytulnym

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Kino Przytulne zaprasza w czwartek 13 czerwca o godz.18.00 i w środę 19 czerwca o godz.14.15 na filmowe wspomnienie o Tercecie Egzotycznym. Na pokazie zostanie zaprezentowany dokument „Droga” o... więcej

Bezpłatne wejściówki na wydarzenie słowno-muzyczne z udziałem aktorki Ewy Dałkowskiej

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Łódzki Dom Kultury zaprasza w dniu 12 czerwca 2019 r. o godz. 17:00 na wydarzenie słowno-muzyczne z udziałem aktorki Ewy Dałkowskiej pn. "Czytamy Herberta" więcej

Spotkanie autorskie w CZAS Pomocna Dłoń

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Klub Seniora przy ul. Cieszkowskiego 6 zaprasza 13.06.2019 o godz. 15.00 na spotkanie z autorem książki „Ludzie Łodzi” Pawłem Patorą. W spotkaniu wezmą udział również bohaterowie książki: Kalina... więcej

Diagnostyka tętniaków aorty brzusznej oraz wczesne wykrywanie nowotworów płuc

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnych badaniach lekarskich w ramach „Programu wczesnego wykrywania nowotworów... więcej

Nordic walking z MCM "Bałuty"

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Klub Bez Kija Nie Podchodź zaprasza w dniu 8.06.2019 wszystkich chętnych i odważnych na kolejny spacer nordic walking po ścieżkach Lasu Łagiewnickiego. Zaczynamy o 11:00 przystanek Okólna przy... więcej

Spotkanie „Z Cyfryzacją na Ty”

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

DOZ Fundacja dbam o zdrowie zaprasza w dniu 12 czerwca na spotkanie poświęcone bezpiecznemu poruszaniu się w świece cyfrowym „Z Cyfryzacją na Ty”. więcej

Wielkie odsłonięcie łódzkiego Jednorożca!

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

W piątek 7 czerwca 2019 wraz z gwiazdami i influencerami VII edycji See Bloggers Łódź odsłaniamy jedyny taki w Polsce pomnik Jednorożca. Widzimy się tuż obok jego Stajni, obok budynku Centralu.... więcej

Mikrogranty dla Seniorów - wyniki I etapu

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Seniorzy i Seniorki! (oraz wszyscy, którzy z seniorami i dla seniorów działają) Mamy już wyniki I etapu oceny wniosków w ramach programu Mikrogranty dla Seniorów 2019. więcej

Koncert moniuszkowski

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

W środę 5 czerwca o godzinie 17:30 w Klubie Dąbrowa filii Centrum Kultury Młodych, przy ulicy Dąbrowskiego 93, odbędzie się Koncert z okazji 200. rocznicy urodzin Moniuszki. więcej

 - fot. Telefon Życzliwości

Sekcja ping-ponga w Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

W Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora ruszyła sekcja gry w ping- ponga. Zapraszamy zainteresowanych grą w ping- ponga w dniu 5 czerwca 2019 r. w godz. 12:00- 14:00 do Centrum Zdrowego i Aktywnego... więcej

Nabór zgłoszeń do nowego wydania Łódzkiej Tytki Seniora

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Zachęcamy do przesyłania wydarzeń i inicjatyw dedykowanych seniorom oraz międzypokoleniowych do nowego wydania Łódzkiej Tytki Seniora, które ukarze się w drugiej połowie czerwca. więcej

Pokaz filmu „Blisko” Michała Biegańskiego

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Zachęcamy do udziału w bezpłatnym pokazie filmowym , który odbędzie się w Kinie Przytulnym przy ul. Traugutta 18 w dniu 1 czerwca 2019 r. o godzinie 18:30. więcej

Cykl oprowadzań kuratorskich w Muzeum Sportu i Turystyki

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

W dniach od 23 maja (czwartek) do 15 czerwca (sobota) o godz. 12:30 – z wyłączeniem poniedziałków – Muzeum Sportu i Turystyki – Oddział Muzeum Miasta Łodzi zaprasza na specjalne oprowadzania... więcej

Koncert Piotrkowska Kameralnie - mat. ŁCW

Piotrkowska Kameralnie, czyli jazz, klasyka, poezja, swing i wiele innych

Zuzanna Bociąga / ŁCW

Oto program artystyczny trzeciego sezonu plenerowych koncertów w pasażu Rubinsteina. Łodzianie w każdą środę będą mieli okazję do poszerzenia swoich horyzontów muzycznych. W harmonogramie jazz,... więcej

W czerwcu Festiwal Detalu Architektonicznego #detalfest - fot. z arch. UMŁ

W czerwcu Festiwal Detalu Architektonicznego #detalfest

Małgorzata Loeffler / Wydział Kultury

Spacery, festiwal z prelekcjami i warsztatami, a także katalog łódzkich rzeźb - to tylko część oferty, który przygotował w tym roku dla łodzian Łódzki Detal razem z Fundacją 2035, dzięki wsparciu... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.