Projekt „Telopieka dla łódzkich Seniorów” w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniorów jest dofinansowany ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie realizacji przez gminy zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

Realizator projektu – Miasto Łódź
Koordynator: Oddział ds. Polityki Senioralnej i Zdrowotnej UMŁ

TELEOPASKA DLA SENIORA - TWOJE BEZPIECZEŃSTWO W ZASIĘGU RĘKI

Od 2018 roku Urząd Miasta Łodzi zapewnia mieszkańcom Łodzi usługę opiekuńczą w formie teleopieki. 

Wdrożona w 2022 r. i świadczona obecnie usługa teleopieki w ramach "Korpusu Wsparcia Seniorów" kierowana jest do osób w wieku powyżej 60 roku życia, które wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu m.in. ze względu na wiek, stan zdrowia lub przebyte choroby. Każdy z uczestników ma zapewnioną opaskę bezpieczeństwa oraz stałą opiekę centrum monitorującego.

Opaska bezpieczeństwa pozwala użytkownikowi weryfikować podstawowe czynności życiowe tj. temperatura, tętno, saturacja, aktywność fizyczna, ułatwia również zlokalizowanie użytkownika (np. w sytuacji, gdy kontakt z nim jest ograniczony lub niemożliwy). Urządzenie umożliwia kontakt z Centrum Teleopieki  24 godziny/dobę np. w sytuacji nagłego pogorszenia samopoczucia, czy zachorowania. Pozwala również komunikować się z opiekunami.

Korzystanie z usługi jest bezpłatne. 

NABÓR WNIOSKÓW NA TELEOPASKI ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY

Obecnie możliwe jest składanie dokumentów rekrutacyjnych w celu umieszczenia na liście rezerwowej. Dokumenty do pobrania dostępne poniżej.

Dokumenty zgłoszeniowe należoło składać osobiście lub za pośrednictwem bliskiej osoby w Biurze Projektu - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Zachodnia 47 pokój 132 - w godz. pracy Urzędu Miasta Łodzi (pon., śr., czw. pt. - 8:00 - 16:00; wt. - 9:00 - 17:00). Formularz zgłoszeniowy w wersji drukowanej dostępny jest w Biurze Projektu. Wersję elektroniczną do samodzielnego wydruku można pobrać poniżej.

INSTRUKCJA DOT. WYPEŁNIENIA FORMULARZA 

  • formularz należy wydrukować jednostronnie 
  • stronę nr 1 i 2 podpisuje własnoręcznie Kandydat do Projektu 
  • na stronie 2 w polu "Upoważniam" należy podać imię i nazwisko osoby, z którą Centrum Teleopieki będzie kontaktować się w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia/ sytuacji alarmowej 
  • stronę 3 podpisuje osoba upoważniona (wskazana na stronie 2 formularza)

PEŁNOMOCNICTWO 

W sytuacji, gdy Kandydat do Projektu nie będzie w stanie stawić się osobiście po odbiór teleopaski połączony ze szkoleniem oraz podpisaniem umowy użytkowania, możliwe jest upoważnienie innej osoby do wykonania tych czynności w imieniu Kandydata. Pełnomocnictwo należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego. Wzór dokumentu do pobrania poniżej.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA

INFORMACJE O PROJEKCIE

INFORMACJE O PROJEKCIE

Oddział ds. Polityki Senioralnej Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ
ul. Zachodnia 47, pokój 132
Tel.: 42 638 47 30
e-mail: seniorzy@uml.lodz.pl

ODDZIAŁ DS. POLITYKI SENIORALNEJ I ZDROWOTNEJ - KONTAKT

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 
ul. Zachodnia 47, p. 132
Tel.: 42 638 47 30
E-mail: seniorzy@uml.lodz.pl

Kontakt