"Dodawać życia do lat, nie zaś lat do życia"

Głównym celem UTW jest aktywizowanie osób starszych przez edukację z różnych dziedzin nauki. Ludzie uczą się pozbywać obaw przed starością, którą postrzegamy jako cień kładący się na naszej przyszłości. A przecież jakikolwiek etap życia przeżyty bez nadania mu znaczenia pozbawia je uroku i częściowo także sensu. Dlatego wzbogacamy ten etap naszej egzystencji. Musimy stawiać sobie pytanie - jakimi starszymi ludźmi chcemy być, a nie - co możemy zrobić, by zatrzymać młodość? To także dzięki wiedzy zdobywanej na UTW traumatyzujący strach przed starością coraz częściej ustępuje miejsca. świadomości związanej z możliwościami naszych organizmów. Zwiększa się zdolność człowieka do samodzielnego rozwiązywania swych problemów. Starzenie się jest oczywistością, ale nie mniej oczywisty jest fakt, że niezależnie od wieku można żyć pełnią życia. Uczmy się pokrywać pięknem to co powszednie, zgodnie z myślą Michel'a de Montaigne'a: "Pożytek życia nie tkwi w czasie jego trwania; jest on w jego wyzyskaniu. Niejeden żył długo, a przecie żył niewiele". Niechaj grecki wzorzec "KALOS KAGATOS" - piękny w kształcie ciała i postępowaniu - oraz starożytne hasło "W zdrowym ciele zdrowy duch" - przenikają w naszą codzienność.

UTW posiadając w swych programach szeroką ofertę w postaci wykładów, a także zajęć w sekcjach zainteresowań, stwarzają szansę na rozwój, wymianę myśli, inspirację do zaspokajania potrzeb, w tym również zdrowotnych na miarę możliwości organizmu. Stanowią rodzaj przygody intelektualnej, która zabarwia szarość. Pojawiają się przyjaźnie, pojawia się miłość, pojawia się po prostu drugi człowiek.

autor: dr n. przyr. Mariola Kowalska

Łódzkie Uniwersytety Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej
ADRES: ul. Politechniki 12, pok. 102, 93-590 Łódź
TELEFON: 42 631 20 30
E-MAIL: utwpl@info.p.lodz.pl;
DZIELNICA: Górna
Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz
ADRES: ul. Traugutta 18, pok. 412, 90-113 Łódź
TELEFON: 42 632 11 93
E-MAIL: lutw@wp.pl
DZIELNICA: Sródmieście
Akademia Seniora Activus
ADRES: ul. POW 3/5, 90-255 Łódź
TELEFON: 503 750 260
E-MAIL: akademiaseniora@uni.lodz.pl
DZIELNICA: Śródmieście
Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łodzi
ADRES: ul. K.K. Baczyńskiego 156,91-157 Łódź
TELEFON: 42 613 18 91
E-MAIL: utw@katolik.edu.pl
DZIELNICA: Bałuty
Salezjański Uniwersytet Trzeciego Wieku
ADRES: ul. Wodna 36, 90-046 Łódź
TELEFON: 42 671 84 17
E-MAIL: sutw@salezjanie.pl
DZIELNICA: Widzew
Akademia Kreatywnego Seniora; Akademia Sztuk Pięknych
ADRES: ul. Wojska Polskiego 121
TELEFON: 42 254 76 10
E-MAIL: seniorzy@asp.lodz.pl
DZIELNICA: Bałuty
Kontakt