Pudełko i Karta Życia

Projekt „Pudełko Życia” skierowany do osób starszych, schorowanych oraz samotnych.

Jego celem jest pomoc w sytuacji, gdy służby medyczne muszą szybko reagować, a brak kontaktu z człowiekiem będącym np. po wylewie czy udarze może dramatycznie opóźnić akcję.

Projekt zakłada umieszczenie w pudełku wszystkich ważnych informacji o pacjencie takich jak: informacje o chorobach, alergiach, przyjmowanych lekach, ale również telefonów osób bliskich, które należy powiadomić o stanie zdrowia lub pobycie w szpitalu osoby poszkodowanej. Pudełko życia przeznaczone jest do umieszczenia w lodówce.

Każda osoba, która zgłasza się do wybranego punktu odbioru otrzymuje odpowiednio oznakowane pudełko, w którym znajduje się formularz oraz naklejka do umieszczenia na drzwiach lodówki. W posiadaniu Pudełek jest już ok. 40 000 mieszkańców Łodzi.

W trosce o bezpieczeństwo seniorów projekt jest poszerzany o nowe elementy. Od początku roku 2018  razem z Pudełkiem można odbierać Poradnik Pierwszej Pomocy, z którego można czerpać wiedzę pozwalającą prawidłowo reagować w przypadku urazów, omdleń, zadławień  i innych sytuacji stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia oraz na temat udzielania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych.

KARTA ŻYCIA

To najnowszy element projektu na rzecz bezpieczeństwa seniorów. Karta ICE podobnie jak Pudełko Życia ma pomagać w sytuacji, gdy służby medyczne muszą szybko reagować, a brak kontaktu z poszkodowanym może dramatycznie opóźnić akcję.  Kartę zawierającą informacje o chorobach, alergiach oraz dane kontaktowe osób, do których należy zadzwonić w razie nagłego wypadku ,nosimy w portfelu.

6 kroków przygotowania „PUDEŁKA ŻYCIA”:

  1. Przeczytaj dokładnie formularz, w razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem pierwszego kontaktu;
  2. Wypełnij dokładnie formularz drukowanymi literami;
  3. Formularz włóż do „pudełka życia”;
  4. Jedną naklejkę umieść na „pudełku życia”;
  5. Drugą naklejkę naklej na drzwiach swojej lodówki;
  6. Pudełko życia dokładnie zamknij, a następnie umieść je w lodówce, w łatwo dostępnym miejscu (sugerowane miejsce: półka na drzwiach lodówki).

Co musisz wiedzieć o Pudełku i Karcie Życia

ODDZIAŁ DS. POLITYKI SENIORALNEJ I ZDROWOTNEJ - KONTAKT

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 
ul. Zachodnia 47, p. 132
Tel.: 42 638 47 30
E-mail: seniorzy@uml.lodz.pl

Kontakt