Centra Zdrowego i Aktywnego Seniora

Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora to kolejny projekt Urzędu Miasta Łodzi, mający na celu aktywizację społeczną osób starszych w miejscu ich zamieszkania. Głównym celem projektu jest edukacja zdrowotna oraz promowanie zdrowego i aktywnego starzenia się. Ideą projektu jest utworzenie w miejskich przychodniach punktów, które będą pełnić równocześnie funkcje miejsc spotkań edukacyjnych, rekreacyjnych, prozdrowotnych oraz towarzyskich, jak i kawiarenek internetowych oraz świetlic.

CZAS działała  5 dni w tygodniu w oparciu o ustalony harmonogram cyklicznych zajęć edukacyjnych,  rekreacyjnych oraz o tematyce zdrowotnej. W wybranych terminach odbywają się w nim wykłady, prelekcje, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz kursy komputerowe. 

NIEODPŁATNE KORZYSTANIE Z ZASOBÓW CZAS 

W Centrach Zdrowego i Aktywnego Seniora znajdują się sale wyposażone w komputery, rzutniki oraz infrastrukturę do wykorzystania na potrzeby m.in. wykładów, warsztatów, zajęć komputerowych lub sportowo – rekreacyjnych. Z sal nieodpłatnie mogą korzystać seniorzy, którzy chcą podzielić się z innymi swoimi pasjami lub umiejętnościami ( w formie wykładów bądź warsztatów) , a także grupy seniorskie i międzypokoleniowe, które nie mają własnej siedziby ( grupy zainteresowań, brydżyści, szachiści, kluby dyskusyjne etc.)

CENTRA ZDROWEGO I AKTYWNEGO SENIORA - DANE KONTAKTOWE

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

REGULAMIN CENTRÓW ZDROWEGO I AKTYWNEGO SENIORA

Kontakt