CZAS Felińskiego

Otwarcie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora przy Miejskim Centrum Medycznym "Górna" przy ul. Felińskiego 7 odbyło się w 22 grudnia 2022 r. 
CZAS przy ul. Felińskiego jest piątym tego typu ośrodkiem w Łodzi powstałym z inicjatywy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Dotychczasowe działają przy ulicach: Cieszkowskiego 6, Libelta 16, Rzgowskiej 170 i Szpitalnej 6.

CZAS działa 5 dni w tygodniu,a w jego ofercie znajdują się zajęcia sportowo-rekreacyjne, edukacyjne, prozdrowotne oraz warsztaty rekodzieła.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Liczba miejsc ograniczona - obowiązują zapisy

KONTAKT / GODZINY OTWARCIA

HARMONOGRAM ZAJĘĆ CZAS FELIŃSKIEGO

Kontakt