Mikrogranty dla seniorów

Mikrogranty dla seniorów to konkurs finansowany z budżetu Miasta Łodzi zapewniający bezzwrotne wsparcie finansowe do 5 000 zł  na realizację działań dedykowanych osobom 60+. Dzięki formule konkursu o finansowanie na realizację projektów mogą ubiegać się nie tylko organizacje pozarządowe, ale również grupy seniorskie i międzypokoleniowe, czyli tzw. grupy nieformalne. 

  • Dbasz o formę i lubisz ruch na świeżym powietrzu ? Możesz kupić małe sprzęty sportowe i wynająć dla siebie oraz przyjaciół instruktora, który nauczy Was prawidłowo wykonywać ćwiczenia.
  • Chcesz wspólnie z sąsiadami stworzyć grupę, która będzie wspierać samotne i schorowane osoby w Twojej okolicy? Możecie wykorzystać dofinansowanie na szkolenia i materiały pomocnicze.
  • Grasz na instrumentach lub podejmujesz teatralne wyzwania? Możesz zorganizować dla siebie lub grupy znajomych, bliskich i innych seniorów warsztaty ze specjalistami i zorganizować imprezę na której wystąpicie jako gwiazdy,
  • Chcesz podzielić się swoja pasją, wiedzą , umiejętnościami? Możesz zakupić materiały i wynająć sale na potrzeby prowadzenia zajęć dla zainteresowanych,

Te i wiele innych pomysłów możesz zrealizować dzięki dofinansowaniu w ramach konkursu Mikrogranty dla Seniorów.

NABÓR DO EDYCJI 2024 ZAKOŃCZONY

Od 13 maja do 3 czerwca grupy nieformalne i organizacje pozarządowe mogły ubiegać się o finansowane z budżetu Miasta Łodzi mini granty na realizację projektów dla osób 60+.  Informacje o tegorocznej edycji projektu, wyniki oceny merytorycznej oraz prezentacji znajdują się na na stronie Operatora zadania

LAUREACI KONKURSU MIKROGRANTY DLA SENIORÓW 2024


Operator projektu - Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

Kontakt i doradztwo w ramach kokursu:  

Aleksandra Wasilewska - awasilewska@opus.org.pl  tel. 504 298 590, koordynacja konkursu LPM
Aleksandra Reszka - areszka@opus.org.pl   tel. 531 544 508, doradztwo merytoryczne
Zbigniew Grądys - kontakt@inkubatorps.pl - tel. 511 214 087, doradztwo dla grup nieformalnych

Dodatkowe informacje  na temat konkursu można uzyskać u Operatora: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS ul. Narutowicza 8/10, tel. (42) 207 73 39; 509 899 449 opus@opus.org.pl

INFORMACJE DLA GRANTOBIORCÓW - EDYCJA 2024

Konkurs "Mikrogranty dla Seniorów 60+" realizowany jest dzięki finansowaniu z Budżetu Miasta Łodzi. 

Operatorem projektu jest Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, które zostało wyłonione na Operatora zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu działań w zakresie promowania wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej oraz aktywizacji społecznej osób starszych, w formie regrantingu, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 352/2024 Prezydenta Miasta Łodzi  z dnia 26 lutego 2024 r.  

Kontakt