Rzecznik ds. Seniora

Celina Maciejewska

ul. Tuwima 10, piętro I, pok. 102

tel.: +48 42 638 47 94

e-mail: c.maciejewska@uml.lodz.pl

siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową

 


W czym mogę Ci pomóc?

 • Pomagam w przygotowaniu pism, udzielam fachowego wsparcia, jestem pośrednikiem, który ułatwia kontakty z administracją publiczną.
 • Wspieram organizacje pozarządowe w realizowaniu projektów na rzecz seniorów.
 • Konsultuję projekty zgłaszane przez grupy nieformalne oraz organizacje senioralne.
 • Interweniuję w indywidualnych w sprawach seniorów.
 • Udzielam wywiadów i przygotowuję teksty popularyzujące aktywności seniorów.
 • Organizuję pracę zespołu telefonu życzliwości, wspieram wolontariuszy.
 • Współpracuję z Miejską Rada Seniorów w ramach realizacji celów statutowych.

Czym się zajmuję?

 • monitoruję i diagnozuję problemy społeczne i potrzeby seniorów, wspieram ich w kontaktach z instytucjami publicznymi;
 • inicjuję i biorę udział w opracowywaniu projektów (strategii, programów) adresowanych do seniorów oraz monitoruję ich realizację;
 • reaguję na wszelkie przejawy dyskryminacji czy wykluczenia seniorów;
 • doradzam i informuję o sposobach oraz trybie załatwiania spraw seniorów będących we właściwości wydziałów Urzędu Miasta Łodzi lub jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi;
 • współpracuję  z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz seniorów;
 • propaguję w mediach problematykę senioralnej.

Dowiedz się więcej o mnie

Moje działania od początku opieram na współpracy zarówno z Oddziałem ds. Polityki Senioralnej UMŁ, jak i z Miejską Radą Seniorów, oraz wszystkimi, dla których sytuacja osób starszych jest ważna i bliska.

Jako rzecznik angażuję się w inicjatywy skierowane bezpośrednio do grupy wiekowej 60+, jak  np. „Senioralia”, warsztaty, konferencje, wieczory charytatywne, konkursy, projekty organizacji pozarządowych i wydawnictwa dotyczące problematyki senioralnej.

W 2019 r rozpoczęłam studia na kierunku psychologia, co stanowi spełnienie moich młodzieńczych marzeń, a zarazem również dowód na to, że wiek nie jest przeszkodą w studiowaniu i realizacji życiowych planów. Realizuję swoje pasje, prywatnie kocham zwierzęta, pracę w ogrodzie i jazdę samochodem.

Jestem społeczniczką i wierzę w ludzi oraz ich zaangażowanie na rzecz wspólnego dobra.


Urząd przyjazny seniorom

Co zrobić, by wizyta w Urzędzie była dla Seniora przyjemniejsza, a przez wszystkim owocna? Po pierwsze zapytać samych zainteresowanych o ich doświadczenia i wspólnie wypracować rozwiązania.

Wiosną 2022 roku w ramach projektu "Seniorzy-Konsultanci w Urzędzie Miasta Łodzi" zaprosiliśmy do współpracy łódzkich seniorów, postarzyliśmy się, dzięki "symulatorowi starości" i teraz dzielimy się swoimi doświadczeniami i wprowadzamy je w życie.

 • Symulator starości w UMŁ Urzędnicy Urzędu Miasta Łodzi mogli doświadczyć starości by lepiej zrozumieć potrzeby osób dojrzałych. Przedstawiciele magistratu uczestniczący w projekcie "Seniorzy-Konsultanci w Urzędzie Miasta Łodzi” mieli możliwość przymierzyć symulator starości, poczuć to, co czują osoby starsze podczas codziennych czynności: pokonując nawet najmniejsze bariery architektoniczne, próbując wypełnić druk urzędowy czy korzystając ze smartfona.
 • Seniorzy-Konsultanci w Urzędzie Miasta Łodzi Seniorzy-Konsultanci w Urzędzie Miasta Łodzi - od 01.12.2021 r do 31.05.2022 r. UMŁ realizował projekt mający na celu przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek, a co za tym idzie poprawę jakości obsługi mieszkańców w starszym wieku. Do współpracy zaprosiliśmy znawców tematu - łódzkich Seniorów.

Zapraszamy do wysłuchania podkastów:

 • Akademia Seniora, Lidera, Konsultanta (.wav) Jak usprawnić komunikację urzędników z seniorami? Czego seniorzy oczekują po wizycie w urządzie? Czego mogą urzędnicy nauczyć się od seniorów ( i vice versa)?Wypowiedzi uczestników innowacyjnego projektu "Seniorzy Konsultanci w Urzędzie Miasta Łodzi", którego celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu osób starszych 178 MB
 • Urząd przyjazny Seniorom (.wav) narzędzia wdrażane w Urzędzie Miasta Łodzi mające na celu usprawnienie komunikacji między urzędnikami a starszymi mieszkańcami miasta 173 MB

Projekt: "Seniorzy konsultanci w Urzędzie Miasta Łodzi" realizowany był od 01.12.2021 r. do 31.05.2022 r.

Celem projektu jest przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek.

 

Zapraszamy wszystkich którzy chcą poprawić jakość pracy z dojrzałym człowiekiem do korzystania z materiałów zrealizowanych w projekcie.

 

Projekt. " GENERATOR INNOWACJI SIECI WSPARCIA 2" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2” - kompendium wiedzy o projekcie:


Vademedum łódzkiego seniora 2018 - do pobrania

Kontakt