Kluby Seniora

Wykaz Klubów Seniora

Klub Seniora
JEDNOSTKA PROWADZĄCA: Rada Osiedla Stary Widzew
ADRES: ul. Przędzalniana 22, 90-399 Łódź
TELEFON: 42 674 74 53, 602 860 579
E-MAIL: rada@ro-starywidzew.info
REJON: Widzew
Klub Seniora "Złota Jesień"
JEDNOSTKA PROWADZĄCA: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
ADRES: ul. Czajkowskiego 14, 92-511 Łódź Zespół Szkół Ogólnokształcących
TELEFON: 502 265 390
REJON: Widzew
Klub Seniora przy Klubie "Alternatywa"
JEDNOSTKA PROWADZĄCA: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego
ADRES: ul.Czernika 1/3
TELEFON: 506 420 030
REJON: Widzew
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, II Oddział Łódź - Widzew
JEDNOSTKA PROWADZĄCA: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
ADRES: ul. Zbiorcza 21, 92-328 Łódź
TELEFON: 42 676 07 49
REJON: Widzew
Koło Emerytów i Rencistów Pracowników Oświaty Łódź- Widzew
JEDNOSTKA PROWADZĄCA: Miedzyzakładowa Komisja NSZZ "Solidarność"
ADRES: ul. Zamenhofa 13, 90-510 Łódź
TELEFON: 42 637 44 95
REJON: Widzew
Klub Seniora "Pięćdziesiatka"
JEDNOSTKA PROWADZĄCA: Młodziezowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
ADRES: ul. Milionowa 78, 92-334 Łódź
TELEFON: 42 672 33 03
E-MAIL: czarnestopy@op.pl
REJON: Widzew
Klub Seniora "Młodzi duchem"
JEDNOSTKA PROWADZĄCA: Centrum Integracji, Międzypokoleniowej „HIPOKAMP”
ADRES: ul. Sopocka 3/5, 93-490 Łódź
TELEFON: 42 684 24 87, 604 579 886
E-MAIL: centrumzp2@poczta.onet.pl
REJON: Górna
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 5 "Podhalańska"
JEDNOSTKA PROWADZĄCA: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
ADRES: ul. Podhalańska 1, 93-224 Łódź
TELEFON: 42 251 43 98
E-MAIL: romus@smdabrowa.lodz.pl
REJON: Górna
Klub Seniora
JEDNOSTKA PROWADZĄCA: Ośrodek Kultury "Górna"
ADRES: ul. Siedlecka 1, 93-138 Łódź
TELEFON: 42 684 66 47
E-MAIL: animatorzy@gorna.pl
REJON: Górna
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 6 "Ciołkowskiego"
JEDNOSTKA PROWADZĄCA: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
ADRES: ul. Ciołkowskiego 11, 93-510 Łódź
TELEFON: 42 682 06 89
REJON: Górna
Klub Seniora
JEDNOSTKA PROWADZĄCA: Spódzielnia Miedzkaniowa "Chojny"
ADRES: ul.Gościnna 8, 93-356 Łódź
TELEFON: 42 23 52 240
E-MAIL: klub2@chojny.lodz.pl
REJON: Górna
Łódzki Klub Seniorów Lotnictwa
ADRES: ul. Maczka 36,94-328 Łódź
TELEFON: 536 374 414
E-MAIL: lksl@free.ngo.pl
REJON: Górna
Klub Seniora „Relax”
JEDNOSTKA PROWADZĄCA: Dom Kultury „Relax"
ADRES: ul. Rydzowa 5, 91-211 Łódź
TELEFON: 42 613 08 80, 42 613 08 82
E-MAIL: kontakt@relaxdk.pl
REJON: Bałuty
Klub Seniora "Zdrówko"
JEDNOSTKA PROWADZĄCA: Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1
ADRES: ul. Zawiszy Czarnego 39, 91-818 Łódź
TELEFON: 42 655 06 00
E-MAIL: czp1.lodz@domkultury.com.pl
REJON: Bałuty
Klub Seniora
JEDNOSTKA PROWADZĄCA: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Władysława Jagiełły
ADRES: ul. Łagiewnicka 118 d, 91-471 Łódź
TELEFON: 42 656 97 56
E-MAIL: sekretariat@smjagiello.pl
REJON: Bałuty
Klub Seniora
JEDNOSTKA PROWADZĄCA: Ośrodek Kultury "Lutnia"
ADRES: ul. Łanowa 14, 91-103 Łódź
TELEFON: 42 652 62 27
E-MAIL: lutnia@teosat.pl
REJON: Bałuty
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
JEDNOSTKA PROWADZĄCA: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
ADRES: ul. Limanowskiego 123a, 91-340 Łódź
TELEFON: 42 651 62 09
REJON: Bałuty
Koło Emerytów i Rencistów Pracowników Oświaty Łódź - Bałuty
JEDNOSTKA PROWADZĄCA: Miedzyzakładowa Komisja NSZZ "Solidarność"
ADRES: ul. Sędziowska 18, 304 Łódź
TELEFON: 42 654 41 49
REJON: Bałuty
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
JEDNOSTKA PROWADZĄCA: Koło nr 12 "Tatarak"
ADRES: ul. Tatarakowa 11, 91-495 Łódź
TELEFON: 792 765 049
REJON: Bałuty
Klub Seniora
JEDNOSTKA PROWADZĄCA: Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ADRES: ul. Narutowicza 137, 90-141 Łódź
TELEFON: 603 688 141
E-MAIL: janina.tropisz@onet.pl
REJON: Śródmiescie
Kontakt