Domy dziennego pobytu

  W Łodzi funkcjonuje 20 Domów Dziennego Pobytu (18 publicznych i 2 niepubliczne). Placówki te dysponują łącznie 930 miejscami. W ciągu roku rotacyjnie korzysta z nich około 1000 osób. Domy Dziennego Pobytu zapewniają pomoc osobom w wieku poprodukcyjnym niepodejmującym zatrudnienia, niepracującym emerytom i rencistom oraz niepracującym osobom niepełnosprawnym w organizacji czasu wolnego i aktywizacji społecznej poprzez: umożliwienie pobytu i wypoczynku na terenie Domu; zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych; uczestnictwo w zajęciach służących utrzymaniu sprawności psychofizycznej w zależności od potrzeb uczestników i możliwości Domu; zapewnienie całodziennego wyżywienia. Podstawą do korzystania z usług Domu jest decyzja administracyjna wydana w oparciu o rodzinny wywiad środowiskowy. Zasady odpłatności za pobyt uczestników w Domu określa Uchwała nr LIII/1008/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 września 2005 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej oraz zmieniająca ją Uchwała nr LXI/1174/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 lipca 2009 r., która stanowi, m.in. że: opłatę za pobyt w Domu określa się na poziomie kosztów wyżywienia, odpowiadających kwocie stawki żywieniowej. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala Kierownik Wydziału Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi w porozumieniu z Administratorem Domu, w oparciu o aktualne ceny artykułów żywnościowych oraz obowiązujące normy żywnościowe.

Domy dziennego pobytu Seniorów

Nazwa Adres Telefon
Dom Dziennego Pobytu ul. Rojna 52, Łódź 42 652 01 86
Dom Dziennego Pobytu ul. Wrocławska 10, Łódź 42 640 70 23
Dom Dziennego Pobytu ul. Organizacji WiN 37, Łódź 42 657 05 74
Dom Dziennego Pobytu ul. Borowa 6, Łódź 42 633 11 78
Dzienny Dom "Senior-WIGOR" ul. Senatorska 4, Łódź 42 684 34 63
Dom Dziennego Pobytu ul. Lelewela 17, Łódź 42 682 65 69
Dom Dziennego Pobytu ul. Obywatelska 69, Łódź 42 648 62 72
Dom Dziennego Pobytu ul. 1 Maja 24/26, Łódź 42 631 09 67
Dom Dziennego Pobytu ul. Fabryczna 19, Łódź 42 677 15 56
Dom Dziennego Pobytu ul. Narutowicza 37, Łódź 42 631 90 88
Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych ul. Ćwiklińskiej 5a,Łódź 42 673 32 80
Dom Dziennego Pobytu ul. Grota-Roweckiego 30,Łódź 42 677 15 51
Dom Dziennego Pobytu ul. Smetany 4, Łódź 42 671 02 68
Dom Dziennego Pobytu ul. Zbocze 2a, Łódź 42 679 29 78
Dom Dziennego Pobytu prowadzony przez Dom Pomocy Społecznej "Włókniarz" ul. Krzemieniecka 7/9, Łódź 42 686 00 10
Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych ul. Rojna 18a, Łódź 42 655 89 05
Filia Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rojnej 18a ul. Piotrkowska 142, Łódź 42 655 89 05
Dom Dziennego Pobytu prowadzony przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej na zlecenie UMŁ ul. Gdańska 111, Łódź 42 657 10 33
Dom Dziennego Pobytu ul.Tuwima 33, Łódź 42 632 27 42
Filia Domu Dziennego Pobytu przy ul. Grota -Roweckiego 30 ul. Podgórna 2/14, Łódź 42 207 01 10
Kontakt