Samorządowy Uniwersytet III Wieku

Samorządowy Uniwersytet III Wieku powstał z inicjatywy władz miasta oraz słuchaczy Akademii Kultury organizowanej przez UMŁ i Ma oryginalny i ciekawy program edukacyjny oparty na 4 obszarach tematycznych: miasto – kultura i ekologia – historia – rozwój.

Słuchaczem Samorządowego Uniwersytetu III Wieku może zostać każdy łodzianin powyżej 60-go roku życia. Nabór na pierwszą edycję przewidywał limit 150 osób. Uczestnictwo w SUIIIW jest bezpłatne. Status słuchacza uzyskuje się na jeden sezon kulturalny (od października do czerwca). Aktywne uczestnictwo w zajęciach jest podstawą uzyskania dyplomu absolwenta SUIIIW .

Operatorem Uniwersytetu jest Centrum Edukacji Kulturowej NA ŻUBARDZKIEJ Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi. Zajęcia obywają się  dwa razy w miesiącu, w czwartki, w godzinach 10:00 - 14:00. Realizowane są w pomieszczeniach  Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi oraz innych miejskich instytucji kultury. Wykładowcami SUIIIW są pracownicy uczelni wyższych, specjaliści UMŁ oraz społecznicy i aktywiści organizacji pozarządowych. Wykładom towarzyszą warsztaty oraz wydarzenia kulturalne.


Kontakt