STYPENDIA ARTYSTYCZNE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ TWÓRCZOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ ORAZ UPOWSZECHNIANIEM I ANIMACJĄ KULTURY

Program stypendialny Prezydenta Miasta Łodzi dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury.

Stypendia mają wspierać rozwój artystyczny kandydatów i obejmować realizację stworzonych przez nich przedsięwzięć. Przyznawane są w następujących dziedzinach:

  • sztuki wizualne,
  • sztuki projektowe,
  • film,
  • teatr,
  • muzyka,
  • taniec,
  • literatura.

O stypendia mogą ubiegać się osoby, które nie przekroczyły 35. roku życia. Ponadto kandydat musi prowadzić działalność twórczą na terenie Łodzi.

Wyboru stypendystów dokona komisja, w skład której wejdą eksperci z danej dziedziny kultury, urzędnicy i radni.Oprócz wsparcia finansowego przedsięwzięć Wydział Kultury zapewnia także promocję już zrealizowanych projektów.

2021 - szczegółowe informacje na temat aktualnego naboru na stypendia, które będą realizowane w 2021 roku znajdują się zobacz BIP >>>

2020 - informacje na temat realizacji programu stypendialnego 2020 znajdują się zobacz BIP >>>

2019 - informacje na temat realizacji programu stypendialnego 2019 znajdują się zobacz BIP>>>

2018 - informacje na temat realizacji programu stypendialnego 2018 znajdują się zobacz BIP >>

2017 - informacje na temat realizacji programu stypendialnego 2017 znajdują się zobacz BIP >>>

 

 

Stypendyści kultura

Aleksandra Adamczuk
tytuł: Droga
opis: Projekt Droga to budowana światłem interpretacja „Pasji” w przestrzeni łódzkich podwórzy. Myślą przewodnią projektu było dostrzeżenie nadziei w umieraniu. Miejsca, które niosą w sobie znamię cierpienia, są przemieniane za pomocą światła – symbolu życia, które jest głównym narzędziem kreowania scenografii. Wszystkie stacje osadzone są w podwórzach łódzkich kamienic, a elementem spajającym całość jest oświetlenie. Ono prowadziło uczestników przez poszczególne podwórza w centrum miasta.
rok: 2013
zdjęcie:
Justyna Apolinarzak
tytuł: Miasto snu
opis: Miasto snu to filmowa impresja animacyjna budująca oniryczną wizję miasta. W projekcie bierze udział 18 artystów, którzy zapisują sny w ręcznie zrobionym „Notesie snów”. Projekt pokazuje miasto nie tylko od jego sennej strony, lecz również tej dokumentalnej. W animacji sny przeplatają się z realistycznymi obrazami Polesia, Starych Bałut, Retkini. Powstała oniryczna, utopijna wizja miasta.
rok: 2016
zdjęcie:
Marcel Baliński
tytuł: Stypendium muzyczne
opis: Muzyka, którą komponuje Marcel Baliński, jej źródło, znajduje się na łódzkich podwórkach przesiąkniętych eklektyzmem, znanych mu z lat dziecięcych, z perspektywy piaskownicy i dachów kamienic. W ramach stypendium muzyk zrealizował dwa rejestrowane koncerty autorskich kompozycji jazzowych na łódzkich osiedlach w dzielnicach Śródmieście i Polesie. Foto: Sonja Orlewicz-Zakrzewska
rok: 2020
zdjęcie:
Marcin Bałczewski
tytuł: Powieść „Piętnastka”
opis: Powieść „Piętnastka”, składająca się z piętnastu rozdziałów książka, połączona z przeprowadzeniem akcji artystycznych w przestrzeni miejskiej. "Piętnastka " to książka tradycyjna, ale też książka – miasto – gra, gdzie tekst przenika się ze światem realnym, a świat realny przeobraża się w tekst.
rok: 2015
Janusz Adam Biedrzycki
tytuł: Brzydal
opis: W ramach projektu zostały przeprowadzone warsztaty teatralno/taneczne skierowane przede wszystkim do młodzieży narażonej na wykluczenie społeczne. Praca warsztatowa została zakończona premierą spektaklu „Brzydal”. Mariaż technik teatru tańca i teatru dramatycznego umożliwia łączenie ikonicznych znaków z głębią symbolu. Kompozycja ruchu, muzyki i słowa pozwala na wywoływanie różnych nastrojów. Na scenie drapieżność łączy się zatem z łagodnością, a dosadność z liryzmem.
rok: 2013
zdjęcie:
Janusz Adam Biedrzycki (2017)
tytuł: Ciemność
opis: Projekt „Ciemność”, to cykl warsztatów ruchowo- teatralno-muzycznych dla osób niewidomych i słabowidzących oraz młodych tancerzy zakończonym profesjonalnym spektaklem. Projekt jest kontynuacją pracy, artysty rozpoczętej w 2014 r. w Ośrodku dla Niewidomych i Słabo widzących im. Henryka Baranowskiego w Łodzi.
rok: 2017
zdjęcie:
Agata Bielska
tytuł: Miejska Kuchnia Roślinna
opis: Cykl działań badających potencjał gotowania jako medium artystycznego. Przeprowadzono cztery warsztaty kulinarno-artystyczne. Każdy z warsztatów miał odrębny temat, wynikający również ze specyfiki miejsca i grupy uczestników. Program każdego warsztatu kładł największy nacisk na badanie poszczególnych hipotez o tym jak gotowanie może stawać się medium artystycznym.
rok: 2013
zdjęcie:
Wojciech Bryndel
tytuł: Łódź Noir
opis: „Łódź Noir” to projekt fotograficzny nawiązujący do stylistyki czarnego kina. Jest odwołaniem do korzeni Łodzi jako miasta filmowego oraz rodzimych produkcji inspirujących się kinem noir. Autor na zdjęciach przedstawił dziesiątkę popularnych łodzian w charakterystycznych miejscach dla naszego miasta. Cała sesja wykonana w technice czarnobiałej, pełnej wyrazistych cieni i mocnych kontrastów. Foto: Wojciech Bryndel
rok: 2020
zdjęcie:
Marcin Brzozowski
tytuł: Matka Joanna od Aniołów
opis: W ramach projektu został stworzony wielodyscyplinarny spektakl teatralny pt. „Matka Joanna od Aniołów”. Do pracy nad spektaklem zaangażowano aktorów m.in. Teatru Ateneum, Teatru Ósmego Dnia, Teatru Szwalnia, Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi. Stworzono dziesięć kreacji aktorskich. Przedstawienie zostało bardzo dobrze przyjęte i będzie dalej prezentowane w repertuarze Teatru Szwalnia oraz jako propozycja impresaryjna.
rok: 2013
zdjęcie:
Aleksandra Chciuk
tytuł: Uni-partytury
opis: Projekt realizacji wielkoformatowych obrazów i jednocześnie partytur, na których można zagrać. Każdy odbiorca może jednocześnie zobaczyć obrazy, może je dotknąć i wydobyć z nich dźwięki. To swoiste ścienne instrumenty. Projekt nawiązuje do idei unistycznej Władysława Strzemińskiego.
rok: 2017
zdjęcie:
Agnieszka Chojnacka
tytuł: Instalacja dźwiękowa z elementami robotyki
opis: W ramach projektu został stworzony panel sterowania systemem, który za pomocą wyświetlacza LCD umożliwia regulację głośności oraz ustawianie różnych odstępów czasu pomiędzy całą sekwencją ruchu. Na blacie stołu (konstrukcja z surowej sklejki na kozłach) znajdują się trzy głośniki osobno stojące na specjalnie wykonanych konstrukcjach metalowych. Głośniki prowadzą ze sobą prozaiczną rozmowę.
rok: 2013
zdjęcie:
Anna Ciarkowska
opis: literatura
rok: 2018
Tomasz Ciesielski
opis: taniec
rok: 2018
Agnieszka Cytacka
tytuł: Łodzianki. Atlas Piękna.
opis: Projekt Łodzianki. Atlas Piękna - wynik wieloletniej obserwacji działalności kobiet w szeroko rozumianej sferze kulturalno-społecznej Łodzi, nieoczywistej fascynacji naszym miastem. Tytuł projektu nawiązuje do genialnej publikacji The Atlas of Beauty rumuńskiej fotografki Mihaeli Noroc, która przejechała cały Glob w poszukiwaniu kobiecego piękna. Łodzianki. Atlas Piękna zakłada stworzenie 101 fotograficznych portretów kobiet związanych swoją aktywnością z Łodzią – artystek, działaczek, aktywistek, pisarek, influencerek, start-uperek, animatorek kultury i życia społecznego, a także innych kobiet, które swoją pracą tworzą grunt do rozwoju miasta oraz pozytywnego postrzegania Łodzi również poza jej granicami. Łodzianki. Atlas Piękna to rzecz o kobietach i Łodzi. Każda z fotografowanych osób wybierze sobie swoje miejsce, które będzie stanowiło tło podkreślające jej charakter, osobowość i działalność. To projekt zakładający stworzenie osobliwego Atlasu, w którym Piękno przejawiać się będzie na wielu płaszczyznach: jako estetyczny aspekt kobiecości, jako energia wynikająca z pracy twórczej i społecznej oraz jako miejski krajobraz będący inspiracją do życia i działania. Dzięki wykonaniu aż stu sesji fotograficznych w “małych ojczyznach” bohaterek portretów zostanie przedstawione szerokie spektrum łódzkich plenerów.
rok: 2019
Magdalena Drab
opis: teatr / literatura
rok: 2018
Magdalena Drab
tytuł: Miasto Ł.
opis: Projekt dotyczył realizacji spektaklu „Miasto Ł.” na podstawie powieści Tomasza Piątka. Przedstawienie zostało przygotowane przez grupę absolwentów PWSFTViT w Łodzi. Scenariusz realizacji został poszerzony o teksty spisane na podstawie wypowiedzi mieszkańców podczas okresu badawczego nad projektem.
rok: 2014
zdjęcie:
Anna Furkałowska
tytuł: "Muzycznym krokiem po Piotrkowskiej - audioprzewodnik z akompaniamentem"
opis: muzyka || Furkot, terkot, zgrzyt, melodia, śmiech, głosy, gadanie, szuranie, granie, wzdychanie - rytm miasta. W ramach projektu powstanie audioprzewodnik po ul. Piotrkowskiej ze specjalnie na ten cel skomponowaną muzyką i udźwiękowieniem, przenoszącymi słuchaczy w klimat dawnej Łodzi. Dedykowana kompozycja inspirowana zarówno dźwiękami miasta, jak i dziełami wybitnych łódzkich kompozytorów, pozwoli poznać Łódź w zupełnie nowy sposób. Dodatkowo projekt zakłada szereg działań promocyjnych i animacyjnych, jak specjalny fabularyzowany spacer, warsztaty dla dzieci, koncert finałowy i działania promocyjne w Internecie we współpracy z partnerami zadania - łódzkimi instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi.
rok: 2021
Eliza Gaust
tytuł: CZATA | Jude 1993-2017
opis: Projekt „CZATA | Jude 1993-2017” wydawnictwo poświęconej twórczości łódzkiego zespołu muzycznego Jude. Wydawnictwo zawiera teksty, grafiki i zdjęcia, dokumentujące działalność grupy Jude, obecnej na łódzkiej scenie muzycznej nieprzerwanie od 1993 roku.
rok: 2017
zdjęcie:
Karolina Gębka
tytuł: "Łódź smakiem malowana"
opis: sztuki wizualne || Celem projektu Łódź smakiem malowana jest rozpopularyzowanie łódzkich tradycji kulinarnych poprzez współczesne, artystyczne przedstawienie najciekawszych, rodzimych potraw w formie plakatów z przepisami. Plakaty zostaną zaprojektowane w oparciu o malarskie impresje, stworzone przez autorkę po wcześniejszym testowaniu przepisów i doświadczeniu procesu kulinarnego. Współczesna i lekko abstrakcyjna forma ma na celu rozbudzenie zainteresowania odbiorców zapomnianymi, lub czasem nawet nieznanymi lokalnymi potrawami i smakami. Ma tym samym być historią niedopowiedzianą — intrygować, zostawiając pole wyobraźni niczym przepisy odnalezione w notatniku babci. Wzbogacenie plakatów o instrukcję przygotowania ma być swoistym zaproszeniem łodzian do eksperymentowania z tradycją i pielęgnowania lokalnej tożsamości. Projekt zakończą wystawy malarstwa oraz plakatów, a całość procesu dokumentowana będzie na bieżąco na mediach społecznościowych.
rok: 2021
Marta Giec
tytuł: Varia
opis: Projekt Varia to pełnometrażowa eksperymentalna opowieść o Łodzi. Bohaterkami film są Łodzianki, których losy w magiczny sposób splatają się, mimo że bezpośrdenio kobiety się w filmie nie spotykają. Akcja filmu osadzona jest w Łodzi a lokacje stanowią ciekawe, oddmiene przedstawienie miasta.
rok: 2016
zdjęcie:
Kontakt