Zapisz się do Bazy Zasobów Wspólnych

Udostępniaj zasoby i korzystaj z już udostępnionych!
  • Regulamin Baza Zasobów Wspólnych (489 KB)

    Treść regulaminu wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Informacje dotyczące warunków rejestracji, prawa i obowiązki użytkownika i administratorów, treści niedozwolonych. Treść ujednolicona (19.01.21).

Kontakt