Nagrody

NAGRODY ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY KULTURY

Doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przyznawane są raz w roku kalendarzowym na wniosek instytucji kultury, organizacji pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, szkół wyższych, Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi lub z inicjatywy Prezydenta. Na przestrzeni lat trafiły do ponad 350 osób. Wśród laureatów znaleźli się m.in. tacy uznani twórcy i ludzie kultury jak Stanisław Fijałkowski, Józef Robakowski, Mariusz Wilczyński, Paweł Edelman, Ewa Puszczyńska, Piotr Dzięcioł, Elżbieta Adamiak czy Andrzej Poniedzielski.

Informacja o przyznanych w 2023 r. nagrodach za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi zobacz BIP >>>

Wnioski o przyznanie nagród w 2023 r. należało składać w terminie do dnia 31 lipca 2023 r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury zobacz BIP >>>

Laureaci w poszczególnych latach

Kontakt