Po kulturę z pupilem

Do większości łódzkich instytucji kulturalnych można wejść w towarzystwie zwierzęcia, ale wyłącznie na zasadach określonych przez regulaminy. Warto wiedzieć, gdzie np. można się wybrać z psem, aby kupić bilet, zasięgnąć informacji, zwiedzić wystawę, a do których łódzkich miejsc kulturalnych wejdzie jedynie opiekun z psem asystującym. Każda łódzka instytucja kulturalna udostępnia regulamin dotyczący zasad wprowadzania zwierząt na swojej stronie internetowej lub umożliwia zwiedzającym jego przeczytanie na miejscu. 

Łódzkie instytucje kulturalne opublikowały regulaminy, które określają na jakich zasadach można wejść na ich teren w towarzystwie pupila. Warto je poznać zanim opiekunowie zwierząt zdecydują się na wycieczkę z pupilem do muzeum, domu kultury czy  galerii. 

Należy także zwracać uwagę na komunikację zewnętrzną instytucji - wiele z nich umieszcza specjalną nalepkę z wizerunkiem psa, która nie pozostawi zwiedzającym wątpliwości, że zwierzę może przebywać na terenie obiektu kulturalnego zgodnie z regulaminem.   

Regulaminy zwiedzania Muzeum Tradycji Niepodległościowych oraz EC1 Łódź – Miasto Kultury nie umożliwiają wstępu osobom w towarzystwie zwierząt. Wyjątkiem są psy asystujące. 

Pies asystujący

Opiekun z niepełnosprawnością i jego pies asystujący mogą wejść do każdej instytucji kulturalnej

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2021 r. poz. 573) art. 20a ust. 4, osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu z psem asystującym do obiektów użyteczności publicznej, w tym obiektów kultury. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy, ale towarzyszący jej pies mieć aktualne szczepienie oraz certyfikat potwierdzający status psa asystującego.

Zasady ogólne

Każda instytucja kulturalna w Łodzi opublikowała regulamin, który dostosowany jest do specyfiki obiektu oraz określa zasady planowania wizyty w towarzystwie czworonoga. Większość wskazuje zasady i ograniczenia, na jakich może do niej dojść. Regulaminy można odnaleźć na stronach internetowych instytucji, ale w razie wątpliwości zawsze warto zadzwonić i porozmawiać z pracownikiem, aby upewnić się, czy wybrane wydarzenie może mieć ograniczenia dla opiekunów zwierząt, którzy chcieliby w nim uczestniczyć wraz z pupilem. 

Ogólne zasady - o czym musi pamiętać właściciel czworonoga planując wizytę: 

  • Opiekunem zwierzęcia, które przebywa zgodnie z regulaminem na terenie instytucji kultury, może być wyłącznie osoba pełnoletnia. 
  • Należy zapoznać się z regulaminem zwiedzania danej instytucji i znać ograniczenia dotyczące zasad przebywania ze zwierzęciem na danym terenie. 
  • Każda wizyta w przestrzeni publicznej w towarzystwie zwierzęcia wymaga od opiekuna, aby dołożył starań o bezpieczeństwo innych osób, które także dzielą tę przestrzeń, dlatego pies powinien posiadać aktualne i udokumentowane szczepienie przeciw wściekliźnie. 
  • W przypadku agresywnego lub hałaśliwego zachowania zwierzęcia opiekun musi się liczyć  z tym, że zostanie poproszony o opuszczenie budynku, a w przypadku powstałych szkód będzie ponosił za nie odpowiedzialność, także materialną. 
  • Opiekun musi mieć świadomość, że jest także odpowiedzialny za posprzątanie nieczystości, pozostawionych przez zwierzę. 
  • W trakcie wizyty pupile muszą także być pod stałym nadzorem opiekunów, być w kagańcu i na smyczy lub w szelkach.  Niedopuszczalne jest pozostawienie ich bez opieki, nawet na bardzo krótki czas. 

Regulaminy łódzkich instytucji kultury

Instytucje niedostępne dla zwiedzających w towarzystwie zwierząt

  • Muzeum Tradycji Niepodległościowych

Do oddziałów podległych Muzeum nie można wprowadzać zwierząt  ze względu na martyrologiczny charakter miejsc (wyjątkiem są psy asystujące osobom z niepełnosprawnościami). Zakaz dotyczy nie tylko przestrzeni służących zwiedzaniu, ale także pozostałych części obiektu np. dziedzińców czy części administracyjnych.

Regulamin: https://muzeumtradycji.pl/bip/regulaminy-zwiedzania/

  • EC1 Łódź – Miasto Kultury

Na teren EC1 nie można wprowadzać zwierząt z wyjątkiem psów asystujących osobom z niepełnosprawnościami.
Zasady wprowadzania zwierząt określone są w Regulaminie kompleksu EC1 przyjętym Zarządzeniem Dyrektora „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi. 

Regulamin: www.bip.ec1lodz.pl oraz w punktach obsługi klienta.

Kontakt