Baza Zasobów Wspólnych to internetowa przestrzeń do nieodpłatnego dzielenia się zasobami kultury – sprzętem, przestrzenią, ofertą programową, talentami. To narzędzie służące integracji i wsparciu funkcjonowania łódzkiego sektora kultury. Dostęp do współdzielonych zasobów pozwala na zwiększenie efektywności działania, obniżenie kosztów realizowanych projektów, poszerzenie oferty programowej.

W Bazie Zasobów Wspólnych znajdują się zasoby, które mogą być wykorzystywane przy organizacji inicjatyw i projektów kulturalnych oraz edukacyjnych realizowanych na rzecz mieszkańców Łodzi. Katalog udostępnianych zasobów jest szeroki i odpowiada na zróżnicowane potrzeby sektora, użyczane są m.in. sprzęt elektroniczny, sprzęt wystawienniczy i sceniczny, sale warsztatowe, sale komputerowe, warsztaty, spektakle, koncerty, wystawy.

Pomysł utworzenia łódzkiej Bazy Zasobów Wspólnych został zgłoszony przez Fundację Działania w 2017 roku. W związku z tym powstało to narzędzie. Mamy nadzieję, że w najbliższych latach zaistnieje możliwość współpracy międzysektorowej, rozwoju i współtworzenia Bazy.

Podziel się zasobem Szukaj zasobu
Kontakt