Wsparcie kultury

Samorząd Łodzi ma świadomość roli kultury w życiu każdej społeczności oraz wyjątkowości łódzkiej sceny kulturalnej. Wspiera jej rozwój i stara się w miarę możliwości zapewnić rodzimym twórcom optymalne warunki do pracy artystycznej. Co roku przyznawane są nagrody dla osób zasłużonych dla rozwoju kultury łódzkiej, ogłaszane są otwarte konkursy o granty na dofinansowanie poszczególnych przedsięwzięć artystycznych, konkurs stypendialny dla osób zajmujących się działalnością artystyczną oraz animacją kultury, konkursy na najem lokali dla kreatywnych.

NAGRODY PREZYDENTA MIASTA ŁODZI ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY KULTURY

Doroczne nagrody Prezydenta Miasta Łodzi przyznawane są raz w roku kalendarzowym za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury oraz ochrony kultury na wniosek instytucji kultury, organizacji pozarządowych, szkół wyższych, Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi lub z inicjatywy Prezydenta. Na przestrzeni 16 lat trafiły do ponad 300 osób. Wśród laureatów znaleźli się m.in. tacy uznani twórcy i ludzie kultury jak Stanisław Fijałkowski, Elżbieta Adamiak, Remigiusz Brzyk czy Andrzej Poniedzielski.

Zachęcamy wszystkie uprawnione podmioty do składania wniosków. Kliknij, by poznać warunki i tryb przyznawania nagród.

Laureaci w poszczególnych latach

Zachęcamy wszystkich łódzkich twórców do korzystania z oferowanego wsparcia finansowego i organizacyjnego Miasta przy realizacji wartościowych projektów artystycznych.

Kontakt