Mecenas Łódzkiej Kultury

Wyróżnienie „Mecenas łódzkiej kultury” przyznawane jest od 2016 roku. Otrzymują je podmioty, które w swoich strategiach działania za cel szczególny stawiają wspieranie łódzkiej kultury, działalność charytatywną oraz wrażliwość na potrzeby społeczne. Przyznanie wyróżnienia jest sposobem, w jaki Władze Miasta starają się docenić istniejące i ważne związki pomiędzy światem biznesu i kultury. Sponsorowanie kultury to szczególna działalność, łącząca w sobie wrażliwość oraz odpowiedzialność za tworzenie warunków dla rozwoju sztuki i kultury. Mecenat to również znakomity sposób wzmacniania i uzupełniania działań wizerunkowych, nobilitacji oraz komunikowania prospołecznych strategii rozwoju.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków o przyznanie w 2024 roku wyróżnienia „Mecenas łódzkiej kultury” znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi - zobacz BIP >>>

Laureaci nagrody

2024

W kategorii duży przedsiębiorca: mBank S.A. w uznaniu aktywnego wsparcia obchodów 600-lecia Łodzi oraz finansowego, kreatywnego i merytorycznego wsparcia Łódź Summer Festival.

W kategorii mały przedsiębiorca: Lexus Łódź Sp. z o.o. w uznaniu wsparcia wystaw stałych i czasowych Centralnego Muzeum Włókiennictwa oraz koncertów Geyer Music Factory.

2023

W kategorii duży przedsiębiorca: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w uznaniu mecenatu wystaw stałych Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi oraz zaangażowania w promocję oferty programowej Muzeum.

W kategorii mały przedsiębiorca: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karolew”  w uznaniu finansowego wsparcia remontu jednej z największych bibliotek osiedlowych w Łodzi – Biblioteki Ferment.

2022

W kategorii duży przedsiębiorca: CD PROJEKT w uznaniu kluczowego wsparcia przy organizacji Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi oraz Promised Land Art Festival – międzynarodowego wydarzenia poświęconego sztukom wizualnym związanym z szeroko pojętym tworzeniem gier wideo i innymi aspektami kultury cyfrowej. Firma jest Partnerem Strategicznym Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej tworzonego w ramach EC1.

W kategorii duży przedsiębiorca: Veolia Energia Łódź S.A. w uznaniu wieloletniego finansowego i rzeczowego wsparcia działań merytorycznych prowadzonych przez Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana, w tym szczególnego wsparcia Festiwalu Łódź Czterech Kultur.

2021

W kategorii duży przedsiębiorca: Transfer Multisort Elektronik w uznaniu finansowego wsparcia przy organizacji Letniego Festiwalu Filmowego TME Polówka oraz promocji kultury i sztuki rozumianej nie tylko jako narzędzie marketingowe firm, lecz jako formę długofalowej współpracy.

W kategorii mały przedsiębiorca: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Mikołaja Reja w uznaniu wieloletniego finansowego i rzeczowego wsparcia działań merytorycznych Bałuckiego Ośrodka Kultury.

2020

W kategorii duży przedsiębiorca: Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o. o. w uznaniu wieloletniego finansowego wsparcia przy organizacji Festiwalu Łódź 4 Kultur i Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła Light.Move.Festival. oraz promocji sponsoringu kultury i sztuki rozumianej nie tylko jako narzędzie marketingowe firm, lecz jako formę długofalowej współpracy.

W kategorii mały przedsiębiorca: Wydawnictwo Westa Druk Sp. z o.o. w uznaniu wieloletniego merytorycznego oraz finansowego wsparcia przy Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła Light.Move.Festival.

2019

W kategorii duży przedsiębiorca: mBank w uznaniu finansowego wsparcia ubiegłorocznej edycji Festiwalu Łódź 4 Kultur oraz promocji sponsoringu kultury i sztuki rozumianej nie tylko jako narzędzie marketingowe firm, lecz jako formę długofalowej współpracy.

W kategorii mały przedsiębiorca: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi w uznaniu promocji postaw patriotycznych i wzorców obywatelskich związanych z upowszechnianiem wiedzy historycznej. W 2018 r. OIRP w Łodzi stała się partnerem Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi w ramach uroczystych obchodów 100–lecia Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej. Członkowie łódzkiej Okręgowej Izby Radców Prawnych brali czynny udział w ubiegłorocznej odsłonie akcji Narodowego Czytania.

2018

W kategorii duży przedsiębiorca: Łódzka Spółka Infrastrukturalna m.in. za kompleksową naprawę i renowację zabytkowego fotoplastykonu.

W kategorii mały przedsiębiorca: Stowarzyszenia Kupców Rynek – Pionier za wspieranie i organizację imprez edukacyjnych i kulturalnych oraz akcji społecznych aktywizujących mieszkańców osiedla Chojny- Dąbrowa.  

2017

W kategorii duży przedsiębiorca: Veolia Energia Łódź za wieloletnią działalność Veolii w Łodzi na rzecz społeczności lokalnej, miasta i regionu. 

W kategorii mały przedsiębiorca: Wi-Ma Zakłady Przemysłów Twórczych za wspieranie młodych twórców kultury oraz przyczynienie się do rozwoju w Łodzi przemysłów kreatywnych.

2016

Ceramika Paradyż - nagroda uznania za wieloletnie działania, które firma podejmuje, by wspierać i promować łódzką kulturę i sztukę w regionie, kraju i na świecie.


Kontakt