Mecenas Łódzkiej Kultury

Nagroda Mecenas Łódzkiej Kultury przyznawana jest od 2016 roku, otrzymują ją przedsiębiorcy i firmy, którzy w strategii działania za cel szczególny stawiają sobie wspieranie łódzkiej kultury, działalność charytatywną oraz wrażliwość na potrzeby społeczne. W ten sposób Władze Miasta starają się dostrzec istniejące i ważne związki pomiędzy światem biznesu i kultury. Wszyscy bowiem zdajemy sobie sprawę, że sponsorowanie kultury to szczególna inwestycja dla nas, dla przyszłych pokoleń, to swoista odpowiedzialność za wspólne dziedzictwo kulturalne, tradycję, a także odpowiedzialność za tworzenie warunków dla rozwoju sztuki i kultury. Dotyczy to  także działań długofalowych, ponieważ zbudowanie trwałej relacji opartej na wymianie doświadczeń i wzajemnych korzyściach jest, zarówno dla instytucji, jak i przedsiębiorstw, znakomitym sposobem wzmacniania i uzupełniania działań wizerunkowych, nobilitacji oraz komunikowania prospołecznych strategii rozwoju.

Laureaci nagrody

2018

W kategorii duży przedsiębiorca: Łódzka Spółka Infrastrukturalna m.in. za kompleksową naprawę i renowację zabytkowego fotoplastykonu.

W kategorii mały przedsiębiorca: Stowarzyszenia Kupców Rynek – Pionier za wspieranie i organizację imprez edukacyjnych i kulturalnych oraz akcji społecznych aktywizujących mieszkańców osiedla Chojny- Dąbrowa.  

2017

W kategorii duży przedsiębiorca: Veolia Energia Łódź za wieloletnią działalność Veolii w Łodzi na rzecz społeczności lokalnej, miasta i regionu. 

W kategorii mały przedsiębiorca: Wi-Ma Zakłady Przemysłów Twórczych za wspieranie młodych twórców kultury oraz przyczynienie się do rozwoju w Łodzi przemysłów kreatywnych.

2016

Ceramika Paradyż - nagroda uznania za wieloletnie działania, które firma podejmuje, by wspierać i promować łódzką kulturę i sztukę w regionie, kraju i na świecie.

 

 


Kontakt