Rezydencje artystyczne w Łodzi

Wydział Kultury UMŁ ogłasza konkurs ofert skierowany do organizacji pozarządowych, których zadaniem będzie przeprowadzenie pilotażowego programu rezydencji artystycznych w Łodzi.

Podstawowym założeniem wszystkich programów rezydencji artystycznych – w skrócie AIR (ang. Artist In Residence) jest wymiana twórcza – w zamian za komfort pracy, twórca kreuje pracę site specific, ofiarowuje swoje dzieło, organizuje wystawę, warsztaty. Ich podstawowym celem jest nawiązanie dialogu z artystą innej kultury oraz promocja konkretnego miejsca.

Na całym świecie funkcjonuje kilkaset takich programów, najsłynniejsze placówki rezydencjonalne znajdują się w ojczyźnie tej koncepcji – Stanach Zjednoczonych, w tym np. kolonia artystyczna – Woodstock Byrdcliffe Guild. W Polsce istnieje kilkadziesiąt programów rezydencji artystycznych, które różnią się  m.in: formą, czasem pobytu, sposobem naboru, przeznaczanymi środkami. Jedne działają przy instytucjach kultury, inne przy organizacjach pozarządowych, jeszcze inne z inicjatywy prywatnej. Takie programy prowadzą m.in. gdańskie CSW Łaźnia, poznańskie CK Zamek, sopocka Zatoka Sztuki, a także  samorządy – np. warszawski czy wrocławski. Teraz do tego grona dołącza Łódź.

Informacje na temat bieżącej edycji konkursu znajdują się zobacz BIP

2019

Kontakt