Rezydencje artystyczne w Łodzi

Wydział Kultury jest organizatorem konkursu ofert skierowanego do organizacji pozarządowych, których zadaniem jest prowadzenie rezydencji artystycznych w Łodzi.

Podstawowym założeniem wszystkich programów rezydencji artystycznych – w skrócie AIR (ang. Artist In Residence) jest wymiana twórcza – w zamian za komfort pracy, twórca kreuje pracę site specific, ofiarowuje swoje dzieło, organizuje wystawę, warsztaty, etc. Ich podstawowym celem jest nawiązanie dialogu z artystą innej kultury oraz promocja konkretnego miejsca.

Na całym świecie funkcjonuje kilkaset takich programów, najsłynniejsze placówki rezydencjonalne znajdują się w ojczyźnie tej koncepcji – Stanach Zjednoczonych, w tym np. kolonia artystyczna – Woodstock Byrdcliffe Guild. W Polsce istnieje kilkadziesiąt programów rezydencji artystycznych, które różnią się  m.in: formą, czasem pobytu, sposobem naboru, przeznaczanymi środkami. Jedne działają przy instytucjach kultury, inne przy organizacjach pozarządowych, jeszcze inne z inicjatywy prywatnej. Takie programy prowadzą m.in. gdańskie CSW Łaźnia, poznańskie CK Zamek, sopocka Zatoka Sztuki, a także  samorządy – np. warszawski czy wrocławski. Teraz do tego grona dołącza Łódź.


EDYCJA 2021

Ze względu na ograniczenia związane ze stanem pandemii Covid 19, tegoroczna edycja konkursu na rezydencje artystyczne zakłada udział zaproszonych do Łodzi artystów, przebywających i tworzących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Konkurs został ogłoszony, nabór ofert w generatorze Witkac.pl
trwa do 28 maja 2021., do godziny 15.00.

Szczegółowe informacje na temat tegorocznej edycji konkursu i regulamin znajdują się zobacz BIP


2020

2019

Informacje na temat edycji konkursu 2020 znajdują się zobacz BIP

Informacje na temat edycji konkursu 2019 znajdują się zobacz BIP

Kontakt