Rezydencje artystyczne w Łodzi

Wydział Kultury jest organizatorem konkursu ofert skierowanego do organizacji pozarządowych, których zadaniem jest realizacja programu rezydencyjnego artystek i/lub artystów spoza Łodzi opartego na twórczej wymianie doświadczeń i idei, rozwoju twórczości, upowszechnianiu kultury i sztuki, we współpracy z miejską instytucją kultury działającą na terenie Miasta Łodzi.

Podstawowym założeniem wszystkich programów rezydencji artystycznych – w skrócie AIR (ang. Artist In Residence) jest wymiana twórcza – w zamian za komfort pracy, twórca kreuje pracę, ofiarowuje swoje dzieło, organizuje wystawę, warsztaty, etc. Ich podstawowym celem jest nawiązanie dialogu z artystą innej kultury oraz promocja konkretnego miejsca.W Polsce istnieje kilkadziesiąt programów rezydencji artystycznych, które różnią się  m.in: formą, czasem pobytu, sposobem naboru, przeznaczanymi środkami. Jedne działają przy instytucjach kultury, inne przy organizacjach pozarządowych, jeszcze inne z inicjatywy prywatnej.

 


EDYCJA 2022

Włącza się w program rezydencyjny działania z zakresu edukacji kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem udziału artystek i artystów z Ukrainy oraz działań animacyjnych dedykowanych społeczności ukraińskiej.

Szczegółowe informacje na temat tegorocznej edycji konkursu i regulamin znajdują się zobacz BIP


2021

2020

2019

Informacje na temat edycji konkursu 2020 znajdują się zobacz BIP

Informacje na temat edycji konkursu 2019 znajdują się zobacz BIP

Kontakt