Konkursy

piątek, 5 kwietnia 2024

Wyniki otwartego konkursu ofert na operatora zadania publicznego pn. Mikrogranty dla Seniorów

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej i Zdrowotnej

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego na zasadach regrantingu, wspierającego projekty z zakresu promowania wolontariatu i… więcej

czwartek, 28 marca 2024

Wyniki Otwartego konkursu ofert dotyczącego promowania zdrowia i edukacji zdrowotnej mieszkańców Łodzi

Katarzyna Wąsik / Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki Otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych polegających na promowaniu zdrowia i edukacji zdrowotnej mieszkańców Łodzi. więcej

środa, 27 marca 2024

Nabór wniosków w konkursie na użyczenie lokali użytkowych dla NGO

Radosław Warda / BAM

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza nabór wniosków w konkursie na użyczenie lokali użytkowych dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących zadania publiczne… więcej

poniedziałek, 25 marca 2024

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie zadań wyłonionych w budżecie obywatelskim na 2024 rok.

Wydział Sportu

Wydział Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi rozstrzygnął otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego… więcej

środa, 20 marca 2024

 , W bliskim planie stos książek, na których grzbietach widać informacje o tytułach i autorach.

Rozstrzygnięcie konkursu wydawniczego 2024!

Wydział Kultury

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie wydawania w 2024 r. niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z… więcej

Wyniki konkursu ofert - Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze (...)

Radosław Warda / BAM

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na organizowaniu… więcej

piątek, 15 marca 2024

Otwarty konkurs ofert w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wydział Sportu

Wydział Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie… więcej

Konkurs ofert - Opieka wytchnieniowa dla JST edycja 2024 (pobyt dzienny)

Radosław Warda / BAM

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami. więcej

czwartek, 14 marca 2024

Otwarty konkurs ofert dot. rehabilitacji prowadzonej przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych

Katarzyna Wąsik / Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego rehabilitacji prowadzonej przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób… więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie reintegracji społecznej poprzez zorganizowanie Śniadania Wielkanocnego

Katarzyna Wąsik / Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie reintegracji społecznej poprzez zorganizowanie Śniadania Wielkanocnego. więcej

Otwarty konkurs ofert pt. "Integracja Międzykulturowa w Łodzi"

Olha Skvyrska / BAM

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego, który ma na celu wspieranie oraz integrację społeczności cudzoziemskiej i polskiej. Celem… więcej

środa, 13 marca 2024

 Dużą halę wypełniają leżaki, na których siedzą ludzie. Na drugim planie ekran z wyświetlonym filmem.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego został ogłoszony.

Wydział Kultury

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wyłonionych w… więcej

piątek, 8 marca 2024

Wyniki otwartego konkursu ofert z profilaktyki

Tomasz Lewandowski

Wydział Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu… więcej

czwartek, 7 marca 2024

Na pierwszym planie stare, fabryczne okno przez które widać dziedziniec Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Na dziedzińcu duża grupa siedzących ludzi zwróconych w stronę sceny, na której grają muzycy.

Konkurs „Łódź pełna kultury” rozstrzygnięty!

Wydział Kultury

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Łódź… więcej

środa, 6 marca 2024

Otwarty konkurs ofert dotyczący prowadzenia punktu o nazwie Łódzkie Centrum Pozarządowe

Agnieszka Mikołajczyk / BAM

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności… więcej

Kontakt