Konkursy

środa, 21 lutego 2024

Konkurs ofert - Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia

Radosław Warda / BAM

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na organizowaniu wsparcia… więcej

czwartek, 15 lutego 2024

Otwarty konkurs ofert w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie zadań wyłonionych w budżecie obywatelskim na 2024 rok.

Wydział Sportu

Wydział Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego… więcej

środa, 14 lutego 2024

Otwarty konkurs ofert dotyczący promowania zdrowia i edukacji zdrowotnej mieszkańców Łodzi

Katarzyna Wąsik / Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych polegających na promowaniu zdrowia i edukacji zdrowotnej mieszkańców Łodzi. więcej

poniedziałek, 12 lutego 2024

Wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu – „Łódź akademicka - naukowa, kreatywna i wielokulturowa”

Magdalena Jażdżyńska / BOIiWZ

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu "Łódź akademicka - naukowa, kreatywna i wielokulturowa" więcej

Wyniki konkursu ofert - „Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej".

Radosław Warda / BAM

Prezydent Miasta ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego, dotyczącego wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, dotyczącego „Organizowania… więcej

piątek, 9 lutego 2024

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wydział Sportu

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej więcej

wtorek, 6 lutego 2024

W bliskim planie stos książek, na których grzbietach widać informacje o tytułach i autorach.

Konkurs wydawniczy 2024 ogłoszony

Wydział Kultury

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie wydawania w 2024 r. niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią, z… więcej

środa, 31 stycznia 2024

Konkurs ofert - Fundusz "wkładów własnych"

Radosław Warda / BAM

W dniu 24 stycznia 2024 r. Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o… więcej

Wyniki konkursu ofert - Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej. Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

Radosław Warda / BAM

Prezydent Miasta ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego, dotyczącego wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - Prowadzenie placówek… więcej

piątek, 26 stycznia 2024

Otwarty konkurs ofert w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie zadania wyłonionego w budżecie obywatelskim na 2024 rok.

Wydział Sportu

Wydział Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego… więcej

Konkurs ofert - „Zapewnienia usług opieki wytchnieniowej (pobyt dzienny) dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami”

Radosław Warda / BAM

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami w ramach środków z budżetu… więcej

wtorek, 23 stycznia 2024

Wyniki konkursu ofert - „Wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej"

Radosław Warda / BAM

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. więcej

poniedziałek, 22 stycznia 2024

Wyniki otwartego konkursu ofert: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Katarzyna Wąsik / Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, dotyczącego przeciwdziałania… więcej

czwartek, 18 stycznia 2024

Otwarty konkurs ofert: Profilaktyka

Tomasz Lewandowski

Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarte konkursy ofert w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji… więcej

środa, 17 stycznia 2024

Wyniki konkursu na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych

Tomasz Lewandowski / Wydział Sportu

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji imprez… więcej

Kontakt