Promocja działań NGO

Współpraca pomiędzy Miastem Łódź a organizacjami pozarządowymi odbywać się może również poprzez udostępnianie nośników promocyjnych na wydarzenia społeczne organizowane przez NGO.

Na tej stronie prezentujemy nośniki będące w dyspozycji Miasta oraz wskazujemy osoby do kontaktu, z którymi należy ustalać szczegóły ich wykorzystania.


Narzędzia promocyjne

Kontakt