Pełnomocniczka ds. Dzieci i Młodzieży

Agata Kobylińska

 

ul. Tuwima 10, piętro III, pokój 306

tel.: +48 42 638 46 00


Czym się zajmuję?

 1. Reprezentuję Prezydenta Miasta Łodzi w kontaktach z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.
 2. Współpracuję z instytucjami rządowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których działalność adresowana jest do dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów.
 3. Organizuję szkolenia, debaty, konferencje, akcje edukacyjne i informacyjne w zakresie sytuacji, wsparcia oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży.
 4. Inicjuję programy służące poprawie warunków życia dzieci i młodzieży.
 5. Inicjuję działania aktywizujące postawy proobywatelskie wśród dzieci i młodzieży.
 6. Monitoruję zjawiska i problemy w mieście Łodzi dotyczące sytuacji dzieci i młodzieży.
 7. Przedstawiam Prezydentowi Miasta propozycje szczegółowych rozwiązań problemów dotyczących dzieci i młodzieży w mieście Łodzi.
 8. Współpracuję z pełnomocnikami działającymi w podobnej problematyce w Polsce i za granicą.

W czym mogę pomóc?

 • w rozwiązywaniu problemów dotyczący sytuacji dzieci i młodzieży w Łodzi;
 • we wspieraniu działań instytucji rządowych i samorządowych, organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń, których działalność adresowana jest do dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów;
 • w inspirowaniu do podejmowania działań i programów aktywizujących dzieci i młodzież.

Dowiedz się więcej o mnie

Jestem pedagożką, nauczycielką stopnia mianowanego, działaczką ruchów kobiecych. Współpracuję ze Stowarzyszeniem Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom. Ponadto jestem także członkinią Rady Stowarzyszenia Kongres Kobiet. Współtworzę EduKABE Fundacją Kreatywnych Rozwiązań, w której najważniejsze są działania na rzecz przeciwdziałania przemocy. Jestem specjalistką w zakresie terapii pedagogicznej i autorką wielu projektów edukacyjny.

Doświadczenie zdobywałam także jako nauczycielka – przez 8 lat byłam związana z edukacją przedszkolną. Jestem inicjatorką wprowadzenia pilotażu programu bezpłatnych i ciepłych posiłków w łódzkich szkołach podstawowych. Organizowałam protesty, a także wydarzenia i inicjatywy o charakterze edukacyjno – informacyjnym dotyczącym ochrony praw kobiet, edukacji czy przeciwdziałania przemocy.


Kontakt