Termomodernizacja

Celem prac termomodernizacyjnych obiektów Miasta Łodzi jest:

  • ocieplenie ścian, dachów, stropodachów, wymiana okien, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, kotłów lub węzłów,
  • poprawa stanu technicznego zaniedbanych przez wiele lat obiektów, skutkując znacznym obniżeniem kosztów ogrzewania, poprawa estetyki i funkcjonalności budynków.

W wyniku realizacji projekt w obiektach objętych termomodernizacją poprawie ulegają warunki użytkowania budynków. Zostaje poprawiona izolacyjność cieplna ścian i stropodachów. Stolarka okienna i drzwiowa zostaje wymieniona na nową szczelną. Nowy system grzewczy w budynkach reaguje na warunki atmosferyczne panujące na zewnątrz, jest także w stanie dostosować się do sposobu użytkowania pomieszczeń. Eliminuje to niekorzystne zjawiska niedogrzewania i przegrzewania pomieszczeń. Poprawa komfortu cieplnego przyczynia się do zmniejszenia zachorowalności użytkowników budynku.

Realizowane projekty w zakresie termomodernizacji obiektów

Racjonalizacja zużycia energii – termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I
:
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Typ projektu: Środowisko, Termomodernizacja
Całkowita wartość projektu: 86 600 438,80 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 57 544 348,58 zł
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-01-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2020-12-31 (Projekt zakończony)
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Wydział Gospodarki Komunalnej
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT
Cel:
Głównym celem projektu była poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację 66 budynków edukacyjnych w m. Łodzi.
Krótki opis projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian części piwnicznej, ścian fundamentowych, stropodachów, stropu ostatniej kondygnacji, wymianę okien, wymianę luksferów na okna, wymianę drzwi, modernizację systemu grzewczego (instalacji c.o. w zakresie poprawy izolacyjności, wymianę grzejników, zastosowanie termostatów i zaworów podpionowych), modernizację oświetlenia wewnętrznego oraz przeprowadzenie niezbędnych robót towarzyszących. Na potrzeby realizacji projektu została opracowana dokumentacja projektowa oraz audyty energetyczne. Poprawa efektywności energetycznej w odniesieniu do stanu początkowego została obliczona na poziomie 62,27%.

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie i pracownicy szkół oraz pośrednio wszyscy mieszkańcy Łodzi.

galeria zdjęć: uml.lodz.pl/index.php?id=5521&no_cache=1&ADMCMD_cooluri=1
zdjęcia:
wygeneruj PDF
Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II – część 1
:
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Typ projektu: Środowisko, Termomodernizacja
Całkowita wartość projektu: 8 000 000,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 5 124 791,96 zł
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-09-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2020-12-31 (Projekt zakończony)
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Miasto Łódź
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałania IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT
Cel:
Głównym celem projektu była poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację 4 budynków edukacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Łodzi.
Krótki opis projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmował: docieplenie ścian fundamentowych, stropodachów, wymianę okien, wymianę drzwi, modernizację systemu grzewczego (instalacji c.o. w zakresie poprawy izolacyjności, wymiana grzejników, zastosowanie termostatów i zaworów podpionowych) oraz przeprowadzenie niezbędnych robót towarzyszących. Na potrzeby realizacji projektu została opracowana dokumentacja projektowa oraz audyty energetyczne. Poprawa efektywności energetycznej w odniesieniu do stanu początkowego została obliczona na poziomie 64,5%.

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie i pracownicy szkół oraz pośrednio wszyscy mieszkańcy Łodzi.

galeria zdjęć: uml.lodz.pl/index.php?id=5697&no_cache=1&ADMCMD_cooluri=1
wygeneruj PDF
Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 162, SP nr 172 i ZSE-T-H
:
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020
Typ projektu: Środowisko, Termomodernizacja
Całkowita wartość projektu: 9 003 714,51 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 6 117 548,21 zł
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-10-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2017-12-29 (Projekt zakończony)
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Szkoła Podstawowa nr 162, Szkoła Podstawowa nr 172, Zespół Szkół Ekonomiczno - Tutystyczno - Hotelarskich im. Władysława Grabskiego
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków
Cel:
Głównym celem projektu była poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację 3 budynków edukacyjnych w m. Łodzi.
Krótki opis projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachów (pełny i wentylowany), wymianę okien, wymianę drzwi, modernizację systemu grzewczego (instalacji c.o. w zakresie poprawy izolacyjności, wymiany grzejników, zastosowanie termostatów i zaworów podpionowych),częściową modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej w SP nr 172. Na potrzeby realizacji projektu została opracowana dokumentacja projektowa oraz audyty energetyczne. Poprawa efektywności energetycznej w odniesieniu do staniu początkowego została obliczona na poziomie 71,64% (dla poszczególnych budynków: SP nr 162 - 76,95%, SP nr 172 - 77,15%, ZSE-T-H - 60,81%).

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie i pracownicy szkół oraz pośrednio wszyscy mieszkańcy Łodzi.

wygeneruj PDF
Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO
:
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020
Typ projektu: Środowisko, Termomodernizacja
Całkowita wartość projektu: 9 241 281,13 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 6 248 946,79 zł
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-10-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2017-12-29 (Projekt zakończony)
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Szkoła Podstawowa nr 205, Publiczne Gimnazjum nr 36, XXXI Liceum Ogólnokształcące
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków
Cel:
Głównym celem projektu była poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację 4 budynków edukacyjnych w m. Łodzi
Krótki opis projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian części piwnicznej, stropodachów, stropu ostatniej kondygnacji w SP nr 55, wymianę okien, wymianę luksferów na okna w XLIV LO, wymianę drzwi, modernizację systemu grzewczego (instalacji c.o. w zakresie poprawy izolacyjności, wymiana grzejników, zastosowanie termostatów i zaworów podpionowych), modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej w XLIV LO.

Na potrzeby realizacji projektu została opracowana dokumentacja projektowa oraz audyty energetyczne. Poprawa efektywności energetycznej w odniesieniu do staniu początkowego została obliczona na poziomie 76,01% (dla poszczególnych budynków: SP nr 55 - 74,07%, XXIV LO - 74,49%, XLIV LO - 79,48%).

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie i pracownicy szkół oraz pośrednio wszyscy mieszkańcy Łodzi.

wygeneruj PDF
Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO
:
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020
Typ projektu: Środowisko, Termomodernizacja
Całkowita wartość projektu: 5 747 608,33 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 3 761 015,24 zł
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-10-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2017-12-29 (Projekt zakończony)
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Szkoła Podstawowa nr 55, XXIV Liceum Ogólnokształcące, XLIV Liceum Ogólnokształcące
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków
Cel:
Głównym celem projektu była poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację 3 budynków edukacyjnych w m. Łodzi.
Krótki opis projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian części piwnicznej, stropodachów, stropu ostatniej kondygnacji w SP nr 55, wymianę okien, wymianę luksferów na okna w XLIV LO, wymianę drzwi, modernizację systemu grzewczego (instalacji c.o. w zakresie poprawy izolacyjności, wymiana grzejników, zastosowanie termostatów i zaworów podpionowych), modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej w XLIV LO. Na potrzeby realizacji projektu została opracowana dokumentacja projektowa oraz audyty energetyczne. Poprawa efektywności energetycznej w odniesieniu do staniu początkowego została obliczona na poziomie 76,01% (dla poszczególnych budynków: SP nr 55 - 74,07%, XXIV LO - 74,49%, XLIV LO - 79,48%).

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie i pracownicy szkół oraz pośrednio wszyscy mieszkańcy Łodzi.

wygeneruj PDF
Termomodernizacja budynku przy ul. Sowińskiego 3, izolacja przeciwwilgociowa ścian, zmiana kolorystyki elewacji
:
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020
Typ projektu: Termomodernizacja
Całkowita wartość projektu: 524 679,37 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 390 206,43 zł
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2015-12-14
Data zakończenia realizacji projektu: 2017-12-31 (Projekt zakończony)
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Dom Dziecka Nr 3 w Łodzi
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków
Cel:
Głównym celem projektu była poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym.
Krótki opis projektu:
Zakres rzeczowy projektu obejmował podwyższenie izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych poprzez wykonanie prac dociepleniowych (ściany zewnętrzne, stropodachy, ściany piwnic przy gruncie oraz stropy zewnętrzne) oraz wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. Modernizacji zostały także poddane wewnętrzne instalacje grzewcze w budynkach. Projekt obejmował przeprowadzenie robót towarzyszących, zgodnie z wariantem optymalnym audytu energetycznego. W wyniku realizacji projektu w budynku objętym zadaniem poprawie uległy warunki przebywania jego użytkowników. W wyniku planowanych działań modernizacyjnych poprawie uległ komfort cieplny w pomieszczeniach, co przyczyniło się do zmniejszenia zachorowalności wśród użytkowników. Poprawa jakości infrastruktury ma także pozytywny wpływ na poprawę komfortu pracy i zamieszkania osób przebywających w obiekcie objętym projektem.
wygeneruj PDF
wygeneruj PDF
Kontakt