Opłaty i podatki

Doręczanie decyzji podatkowych 

Decyzje wymiarowe za rok bieżący, dotyczące: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego będą doręczane za pośrednictwem Poczty Polskiej (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) w terminie do 15 marca br.

W przypadku niepodjęcia decyzji z Poczty Polskiej, pomimo podwójnego awizowania, korespondencja zostanie zwrócona do urzędu i zgodnie z przepisami uznana za doręczoną

Niezależnie od wskazanego w  decyzjach terminu płatności rat (np. 15 marca, 15 maja), w przypadku doręczenia decyzji po tych terminach, podatnik ma 14 dni od dnia doręczenia decyzji na zapłatę podatku.

W każdej decyzji podatkowej znajduje się INDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO.

Umów się na wizytę w Urzędzie

Internetowa rezerwacja wizyt w urzędzie to usługa dla mieszkańców, którzy nie lubią stać w kolejkach. W kilku prostych krokach mogą umówić spotkanie na konkretny dzień i godzinę. To duże ułatwienie i oszczędność czasu.

Link do umawiania wizyt w Urzędzie Miasta Łodzi: https://wizyty.uml.lodz.pl/

Przypominamy, iż obsługę bankową Urzędu Miasta Łodzi prowadzi Bank Pekao SA. 

Najważniejsze numery rachunków bankowych

Wpłat na rachunki bankowe można dokonywać:

 • przelewem
 • w każdym urzędzie pocztowym lub w dowolnym banku
 • bez opłat i prowizji w oddziałach Banku Pekao SA 
  • al. Kościuszki 63,
  • ul. Aleksandrowska 38,
  • ul. Sacharowa 10/12,
  • ul. Sienkiewicza 85/87,
  • ul. Piotrkowska 76,
  • ul. Piotrkowska 288,
  • al. Wyszyńskiego 63,
  • ul. Kurczaki 12g,
  • al. Grzegorza Palki 5,
  • ul. Łagiewnicka 118
 • bez opłat i prowizji w opłatomatach Banku Pekao SA w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi:
  •  ul. Piotrkowska 110,
  • ZMIANA LOKALIZAJI NA PRZEŁOMIE STYCZNIA I LUTEGO 2024  z ul. Sienkiewicza 5 na ul. Krzemieniecka 2B
  • al. Piłsudskiego 100,
  • ul. Zachodnia 47,
  • ul. Smugowa 26a
Kontakt