Opłaty i podatki lokalne

W związku z trwającymi pracami nad wdrożeniem nowego systemu informatycznego w UMŁ, w roku 2020 decyzje podatkowe w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym (w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego), doręczane mogą być z niewielkim opóźnieniem w porównaniu do lat ubiegłych.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku otrzymania decyzji po ustawowym terminie płatności pierwszej raty tj. po 15-tym marca, termin płatności podatku zostaje przesunięty i wynosi wtedy 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.
Zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania.
Stawki podatku od nieruchomości na rok 2020 obowiązujące od 01.01.2020 r. określone zostały w uchwale Nr XV/640/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 5884).
Za wszelkie niedogodności związane z ewentualnym opóźnieniem doręczenia decyzji uprzejmie przepraszamy.
Kontakt